Kvalita života příslušníků Policie České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života příslušníků Policie České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Směták, Petr
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:27:53Z
dc.date.available 2015-07-24T12:27:53Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31485
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá kvalitou života příslušníků Policie České republiky, se zaměřením na deset významných oblastí, utvářejících a popisujících životní spokojenost. Tyto oblasti jsou zdraví, práce a zaměstnání, finanční situace, volný čas, manželství a partnerství, vztah k vlastním dětem, vlastní osoba, sexualita, přátelé, známí, příbuzní a bydlení. Diplomová práce vymezuje pojmy kvalita života, životní spokojenost, štěstí, apod., věnuje se rozdílným přístupům ke kvalitě života různých oborů, jako je např. lékařství, psychologie a sociologie. Z poznatků uvedených v teoretické části vychází část praktická. Při výzkumném projektu byl použitý standardizovaný dotazník životní spokojenosti. Respondenty byly příslušníci Policie České republiky, cílem kvantitativního výzkumu bylo na základě získaných dat určit míru jejich životní spokojenosti. Závěrečná část obsahuje vyhodnocení výsledků výzkumu a přijetí odpovídajících závěrů a doporučení pro praxi.
dc.format 101 s.
dc.format.extent 4319669
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cs
dc.subject životní spokojenost cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject štěstí cs
dc.subject smysl života cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject life quality en
dc.subject life satisfaction en
dc.subject health en
dc.subject happiness en
dc.subject meaning of life en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.title Kvalita života příslušníků Policie České republiky
dc.title.alternative The Life Quality of Members of the Police of the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the life quality of police officers of the Czech Republic. It focuses on ten significant fields which form and describe the life satisfaction. The ten fields are health, work, financial situation, free time, marriage and partnership, relationship with own children, personality of oneself, sexuality, friends, acquaintances, relatives and housing. The diploma thesis specifies terms such as life quality, life satisfaction, happiness, etc. It deals with different approaches towards life quality of various domains such as medicine, psychology, sociology. The practical part of the diploma thesis proceeds from findings in the theoretical part. A standardized questionnaire of life satisfaction was used during the research part of the diploma project. The respondents were members of Police of the Czech Republic. The aim of the quantitative research was to determine degree of the life satisfaction according to the acquired data. The final part includes the evaluation of the results and research as well as determining appropriate conclusions and recommendations for practice.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37702
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
směták_2015_dp.pdf 4.119Mb PDF View/Open None
směták_2015_op.docx 19.69Kb Unknown View/Open None
směták_2015_vp.docx 16.61Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account