Resocializace duševně nemocných s psychotickými příznaky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Resocializace duševně nemocných s psychotickými příznaky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tkáč, Juraj
dc.contributor.author Prchalová, Iva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:27:57Z
dc.date.available 2015-07-24T12:27:57Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31496
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je "Resocializace duševně nemocných s psychotickými příznaky". Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části popisuji druhy psychotických poruch, jejich etiologii, příznaky, léčbu a diagnostiku a především negativní dopad onemocnění na fungování v životě. Dále se zaměřuji na proces resocializace. Co nabízí denní stacionáře a komunitní péče pro duševně nemocné pro zkvalitnění jejich života. Základní problematikou mé bakalářské práce je, jak vnímají resocializaci duševně nemocní a jak může být sociální pedagog v jejich resocializaci nápomocen. Přispět ke zkvalitnění jejich života.
dc.format 52 s. (7 588 znaků)
dc.format.extent 2049793
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject schizofrenie cs
dc.subject psychotické příznaky cs
dc.subject typy psychóz cs
dc.subject léčba cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject schizophrenia en
dc.subject psychotic symptoms en
dc.subject types of psychosis en
dc.subject treatment en
dc.subject resocialisation en
dc.title Resocializace duševně nemocných s psychotickými příznaky
dc.title.alternative Social Rehabilitation of the Mentally Ill with Psychotic Symptoms
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelorś dissertation is "The resocialisation mentaly ill people with psychotic symptoms". The dissertation is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I am discribing the different kinds of disorders, theirs etiology, symptoms, treatments and diagnostics, but first of all the negative impact on functioning in lifes. Then I focus on the proces of the resocialisation, offeres of the dayś Care Centres and community cares for mentaly ill people to make their life better. The basic issue of my dissertation is the feeling mentaly ill people of resocialisation. How can the social educator be heplful in their resocialisation and how to contribute to the improvement the quality of life.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37713
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
prchalová_2015_dp.pdf 1.954Mb PDF View/Open None
prchalová_2015_op.doc 50.5Kb Unknown View/Open None
prchalová_2015_vp.pdf 151.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account