Preference formy partnerského soužití u mladých lidí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Preference formy partnerského soužití u mladých lidí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Prokopová, Jitka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:27:57Z
dc.date.available 2015-07-24T12:27:57Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31499
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku partnerského soužití. Zabývá se důsledky transformace české společnosti, která vedla po roce 1989 ke změnám demografického chování mladých lidí. Teoretická část se věnuje charakteristice rodiny a jejímu vlivu na partnerský život dětí, pojednává o rozvodu rodičů a jeho dopadu na členy rodiny. Zabývá se právní úpravou vztahů manželů a registrovaných partnerů, přibližuje problematiku nesezdaného soužití, neúplné rodiny, singles a partnerství bez soužití. Praktická část prezentuje výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaká forma soužití je preferována dnešními mladými lidmi a jaké jsou jejich představy o partnerském a rodinném životě.
dc.format 69 s.
dc.format.extent 3913054
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject partnerské soužití cs
dc.subject rodina cs
dc.subject manželství cs
dc.subject registrované partnerství cs
dc.subject nesezdané soužití cs
dc.subject neúplná rodina cs
dc.subject singles cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject cohabitation en
dc.subject family en
dc.subject marriage en
dc.subject registered partnership en
dc.subject cohabitation of unmarried couples en
dc.subject incomplete family en
dc.subject singles en
dc.subject divorce en
dc.title Preference formy partnerského soužití u mladých lidí
dc.title.alternative Preferred Forms of Cohabitation among Young People
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated My bachelor work is focused on an issue of cohabitation between couples. It deals with consequences of Czech society transformation which led to changes in demographic behaviour of young people after 1989. In the theoretical part there are depicted family features and their influence on children´s life in partnership, parents´divorce and its impact on the family members. It deals with legal regulation of relations between married couples and registered partners. It elucidates issues like cohabitation of unmarried couples, incomplete families, single individuals and partnership without cohabitation. The practical part presents research which was aimed at finding out which form of cohabitation is prefered by young people nowadays and what is their conception of a life in partnership and a family life.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37716
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
prokopová_2015_dp.pdf 3.731Mb PDF View/Open None
prokopová_2015_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
prokopová_2015_vp.doc 59Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account