Specifické poruchy chování a učení, jejich diagnostika a náprava

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifické poruchy chování a učení, jejich diagnostika a náprava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Przybyla, Marek
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:27:59Z
dc.date.available 2015-07-24T12:27:59Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31501
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou specifické poruchy chování a učení, jejich diagnostika a možnosti reedukace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části je objasnit základní pojmy, charakterizovat jednotlivé poruchy učení a chováním možnosti diagnostiky a náprav těchto poruch. Součástí bakalářské práce je také praktická část zahrnující kvalitativní výzkum, který byl realizován metodou dotazníkového šetření mezi pedagogy ve vybraných základních školách.Vyhodnocením dotazníků bylo zjištěno, že ve většině tříd na základních školách mají pedagogové určité procento žáků se specifickou poruchou učení. Výskyt dětí se specifickou poruchou chování je naopak méně častý. Nejčastějším problémem, se kterým se pedagogové setkávají, je dyslexie. Výsledky šetření dále ukazují, že většina pedagogů se věnuje reedukaci žáka a spolupracuje se specializovaným pracovištěm.
dc.format 60
dc.format.extent 3928570
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject poruchy učení cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject dyslexie cs
dc.subject dysgrafie cs
dc.subject dysortografie cs
dc.subject ADHD cs
dc.subject ADD cs
dc.subject ODD cs
dc.subject reedukace cs
dc.subject learning disorders en
dc.subject behavioral disorders en
dc.subject dyslexia en
dc.subject dysgraphia en
dc.subject dysorthographia en
dc.subject ADHD en
dc.subject ADD en
dc.subject ODD en
dc.subject reeducation en
dc.title Specifické poruchy chování a učení, jejich diagnostika a náprava
dc.title.alternative Specific Behavioral and Learning Disorders, Their Diagnosis and Remedy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Procházková, Marie
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor thesis is specific behavioral and learning disorders, their diagnosis and options of reeducation. The work is divided into theoretical and practical part.The aim of the theoretical part was to explain basic concepts and characteristics of individual behavioral/learning disorders, as well as how to diagnose and treat these disorders. This bachelor thesis also includes the practical part involving qualitative research, which was carried out by a questionnaire survey among educators in selected primary schools. Questionnaires analysis showed the presence of students with specific learning disorders in the majority of investigated primary school classrooms. Oppositely, specific behavioral disorders were found less frequently. The most common problem that educators encounter is dyslexia. The survey results also show that the majority of teachers are dedicatedto reeducation of pupil and cooperate with a specialized department.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37718
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
przybyla_2015_dp.pdf 3.746Mb PDF View/Open None
przybyla_2015_op.docx 15.49Kb Unknown View/Open None
przybyla_2015_vp.docx 19.82Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account