Výskyt kyberšikany na základních školách v okrese Nový Jičín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výskyt kyberšikany na základních školách v okrese Nový Jičín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Klement, Matěj
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:02Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:02Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31514
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá výskytem kyberšikany u žáků 9. tříd druhého stupně vybraných základních škol v okrese Nový Jičín. Cílem diplomové práce je zjistit současný stav a četnost výskytu tohoto v dnešní době aktuálního sociálně patologického jevu. Diplomová práce se skládá ze dvou částí, a to části teoretické a části praktické. V teoretické části diplomové práce se zabýváme uceleným popisem problematiky kyberšikany, projevy, příznaky a příčinami tohoto chování, kterými se vyznačuje jak u obětí, tak u agresorů. Rovněž neopomíjíme zmínit možnosti prevence a způsoby obrany proti útočníkům. V neposlední řadě se zabýváme a zdůrazňujeme problematiku agrese a propojení tradiční šikany s kyberšikanou, přičemž se opíráme o názory odborníků, kteří se oblasti šikanování dlouhodobě věnují. V praktické části diplomové práce je popsán výzkum kyberšikany u žáků. Výzkum je kvantitativní a je realizován pomocí dotazníkového šetření, kdy získaná data by mohla sloužit ke zlepšení prevence v této oblasti.
dc.format 106 s. (24 320 znaků)
dc.format.extent 2322227
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject agrese cs
dc.subject šikana cs
dc.subject kyberšikana cs
dc.subject oběť cs
dc.subject agresor cs
dc.subject kyberagresor cs
dc.subject kombinovaný agresor cs
dc.subject oběť kyberšikany cs
dc.subject kyberprostor cs
dc.subject sociálně patologický jev cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject kybergrooming cs
dc.subject sexting cs
dc.subject flaming cs
dc.subject happy slapping cs
dc.subject viktimologie cs
dc.subject aggression en
dc.subject bullying en
dc.subject cyberbullying en
dc.subject victim en
dc.subject aggressor en
dc.subject cyber aggressor en
dc.subject combine aggressor en
dc.subject victim of cyberbullying en
dc.subject cyberspace en
dc.subject socially pathological phenomenon en
dc.subject primary school en
dc.subject cyber grooming en
dc.subject sexting en
dc.subject flaming en
dc.subject happy slapping en
dc.subject victimology en
dc.title Výskyt kyberšikany na základních školách v okrese Nový Jičín
dc.title.alternative The Occurrence of Cyber-Bullying at Elementary Schools in the District of Nový Jičín
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated The focus of submitted final thesis is presence of cyberbullying at student of 9th class in chosen primary school in the district of the city Nový Jičín. The aim of the final thesis is determined actual situation and frequency of this socially pathological phenomenon nowadays. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part we deal with description issue of cyberbullying, expression, symptom and causes of this behaviour which is characterized by victims and also by aggressors. We also mentioned the opportunities to prevention and methods of defence against aggressor. Finally, we deal with aggression issues and linking traditional bullying with cyberbullying, relying on the opinions of experts who are interested in bullying field for a long time. In the practical part is described research of cyberbullying of pupils. The research is quantitative and is realized through questionnaire whose information should be used in a case of improvement of prevention.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37735
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
klement_2015_dp.pdf 2.214Mb PDF View/Open None
klement_2015_op.doc 58Kb Unknown View/Open None
klement_2015_vp.docx 19.03Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account