Rodina jako prostředí primární socializace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodina jako prostředí primární socializace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Skácel, Martin
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:02Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:02Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31518
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je rodina jako prostředí primární socializace. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje vliv rodiny na primární socializaci člověka, řeší sociální determinanty rodiny. Věnuje pozornost historickým aspektům rodiny a současnému životnímu stylu moderní rodiny, dále její aktuální problémy, jako jsou rozvodovost a nezaměstnanost, nedostatek volného času. Pozornost je věnována základním funkcím rodiny a výchovným stylům včetně způsobu výchovy. Praktická část si klade za cíl zjistit názory a postoje středoškolské mládeže na otázky týkající se problémů rodiny, a to nejen v rámci primární socializace a odvodit jakým směrem se celá populace bude ubírat a jak bude moci sociální pedagogika přispět k nápravě v praxi.
dc.format 72 s.
dc.format.extent 1119139
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject primární socializace cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject výchova a výchovné styly cs
dc.subject historické aspekty rodiny cs
dc.subject rozvodovost cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject Family en
dc.subject primary socialization en
dc.subject family function en
dc.subject upbringing and styles of upbringing en
dc.subject historical aspects of a family en
dc.subject divorce rate en
dc.subject unemployment en
dc.subject livingstyle en
dc.title Rodina jako prostředí primární socializace
dc.title.alternative Family as the Environment of Primary Socialization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The rigorous thesis deals with the theme of a family as an envirinment of primary socialization. The thesis is devided into two parts. The theoretical part describes the influence of family on primary socialization of a man, it looks into social determinants of a family. It pays attention to historical aspects of a family and a present-day lifestyle of a modern family. Further, there are mentioned actual problems of a family, such as divorce rate and unemployment, lack of leisure time. An attention is paid to basic family functions and styles of upbringing, the way of upbringing included. The practical part aims at finding secondary school students opinion and attitude to questions related to family problems, not only within the terms of primary socialization, and deduce in which direction the whole population will set off and how social pedagogy will be able to make a contribution to a reform in practice.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37739
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
skácel_2015_dp.pdf 1.067Mb PDF View/Open None
skácel_2015_op.docx 17.91Kb Unknown View/Open None
skácel_2015_vp.doc 51.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account