Metody hodnocení žáků ve Waldorfské základní škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody hodnocení žáků ve Waldorfské základní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Smrček, Karel
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:03Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:03Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31521
dc.description.abstract Bakalářská práce "Metody hodnocení žáků ve Waldorfské základní škole" popisuje východiska pro hodnocení žáků z pohledu waldorfské pedagogiky. V teoretické části se zabývám vymezením pojmů kvalitativní a kvantitativní hodnocení, sebehodnocení, a uvádím je do kontextu waldorfské pedagogiky. Praktická část vychází z dotazníkového šetření, provedeného v 8. a 9. třídě waldorfské školy, a z dotazníku pro rodiče. Cílem práce bylo zkoumat postoje žáků a jejich rodičů vůči známkování a písemnému hodnocení.
dc.format 76 s. (95 394 znaků)
dc.format.extent 2275137
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject alternativní cs
dc.subject waldorfská pedagogika cs
dc.subject slovní hodnocení cs
dc.subject kvalitativní hodnocení cs
dc.subject kvantitativní hodnocení cs
dc.subject osobnost žáka cs
dc.subject sebehodnocení cs
dc.subject sebepojetí cs
dc.subject známkování cs
dc.subject Alternative en
dc.subject Waldorf pedagogy en
dc.subject school evaluation en
dc.subject qualitative evaluation en
dc.subject quantitative evaluation en
dc.subject pupil's personality en
dc.subject self-assessment en
dc.subject self-concept en
dc.subject marking en
dc.title Metody hodnocení žáků ve Waldorfské základní škole
dc.title.alternative Pupil Assessment Methods at Waldorf Elementary School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Palovčíková, Geraldina
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis "Pupil Assessment Methods at Waldorf Elementary School" describes the approach of Waldorf pedagogy towards pupil evaluation. In the theoretical part I focus on definition of terms such as qualitative and quantitative evaluation, self-assessment, and set them in the context of Waldorf pedagogy. The practical part is based on two surveys conducted among pupils of the 8th and 9th Grade at Waldorf Elementary School, and among their parents. This thesis aimed to survey pupils' and their parents' attitudes towards marking and written evaluation.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37742
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
smrček_2015_dp.pdf 2.169Mb PDF View/Open None
smrček_2015_op.docx 19.87Kb Unknown View/Open None
smrček_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account