Šikana v armádě ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Šikana v armádě ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Sochová, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:03Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:03Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31522
dc.description.abstract Bakalářská práce Šikana v Armádě popisuje problematiku šikany zejména ve vojenském prostředí. Zaměřuje se také na vývoj šikany, příčinu a obranu proti šikaně v obecné rovině. Především popisuje šikanu v armádě v době před a po její profesionalizaci, a také postoj veřejnosti. Cílem zkoumání je ověření si hypotéz, prostřednictvím dotazníkového šetření.
dc.format 62
dc.format.extent 1939315
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject armáda cs
dc.subject bossingu cs
dc.subject mobbing cs
dc.subject šikana cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociálně nežádoucí jevy cs
dc.subject vojáci cs
dc.subject army en
dc.subject bossing en
dc.subject mobbing en
dc.subject bullying en
dc.subject prevention en
dc.subject socially undesirable phenomena en
dc.subject soldiers en
dc.title Šikana v armádě ČR
dc.title.alternative Bullying in the Army of the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis Bullying in the Armed forces describes issues regarding bullying in the military environment. It also focuses on the development of bullying, cause and defense against bullying in general. Especially describes bullying in the army in the time before and after its professionalisation and the attitude of the public. The aim of the investigation is to verify the hypothesis using a questionnaire survey.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37743
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
sochová_2015_dp.pdf 1.849Mb PDF View/Open None
sochová_2015_op.docx 16.65Kb Unknown View/Open None
sochová_2015_vp.doc 53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account