Vliv výchovy a rodinného prostředí na školní úspěšnost a pracovní uplatnění

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv výchovy a rodinného prostředí na školní úspěšnost a pracovní uplatnění

Show full item record

No preview available
Title: Vliv výchovy a rodinného prostředí na školní úspěšnost a pracovní uplatnění
Author: Sotolář, Jakub
Advisor: Oralová, Renata
Abstract: Cílem bakalářské práce je zjištění vlivu výchovy na školní úspěšnost a pracovní uplatnění. Zaměřil jsem se na zjištění skutečností, do jaké míry můžeme výchovou ovlivnit životní spokojenost v dospělém věku. Zda má vzdělání našich rodičů vliv na naši úroveň dosaženého vzdělání. Zda se s přibývajícím věkem stává naše výchova liberálnější. Dále v této práci zjišťuji vliv rodičovské autority a míru jejího přenosu do vlastního vztahu. Práce je zaměřena i na zjištění vlivu moderních digitálních technologií na školní úspěšnost dětí. Vztah mezi školní úspěšností, dobrým pracovním uplatněním a vlivem výchovy jsem měřil pomocí jednoduše položených otázek v dotazníkovém šetření, ve kterém jsem se respondentů dotazoval na jejich zkušenosti a pocity, jak vnímali výchovu ze strany svých rodičů, jak přistupují k výchově svých dětí a zda jsou sami spokojeni s vlastním pracovním uplatněním a školní úspěšností svých dětí. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že úroveň vzdělání rodičů má vliv na dosažené vzdělání dětí. S přibývajícím věkem se náš názor na výchovu výrazně nemění. Dále jsem zjistil, že vzor rodičovské autority si s sebou odnášíme do dalších vztahů. Čas strávený u digitálních technologií v průměru do maximální délky 3 hodin denně nemá u dětí negativní vliv na jejich školní úspěšnost. Přínosem mé bakalářské práce pro oblast sociální pedagogiky je především zjištění, že se vyplatí investovat do vzdělání. Celkový výstup lze shrnou do tvrzení, že skutečnost jak jsme byli vychováváni ovlivňuje naši současnou výchovu tzv. přenosem hodnot a autority. Na základě zjištěných údajů z provedeného dotazníkového šetření je možné konstatovat, že došlo k vzácné shodě, kdy 94% participantů (účastníků výzkumu) je celkově spokojeno se svým uplatněním a ti, kteří vychovávají své děti, jsou z 94% spokojeni s jejich školní úspěšností.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31523
Date: 2014-12-15
Availability: Bez omezení
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: E 37744


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
sotolář_2015_dp.pdf 1.884Mb PDF View/Open None
sotolář_2015_op.docx 17.58Kb Unknown View/Open None
sotolář_2015_vp.docx 19.97Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account