Univerzita třetího věku pohledem organizátora

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Univerzita třetího věku pohledem organizátora

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adamec, Petr
dc.contributor.author Strmisková, Marcela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:04Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:04Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31527
dc.description.abstract Seniorské vzdělávání má v podobě univerzit třetího věku dlouhou tradici, a to nejen v České republice. Bakalářská práce přináší komplexní pohled na projektování a realizaci vzdělávacích aktivit pro seniory na příkladu konkrétní univerzity třetího věku. Teoretická část je zaměřena nejen na organizační aspekty, ale i na problematiku stáří a aktivního stárnutí nebo historii a současný stav univerzit třetího věku v České republice. Praktická část obsahuje analýzu spokojenosti posluchačů se vzděláváním na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity s cílem navrhnout případná opatření ke zlepšení a zefektivnění organizace. Východiskem pro tuto analýzu jsou výsledky dotazníkových šetření realizovaných v předchozích dvou letech.
dc.format 75 s. (136 408 znaků)
dc.format.extent 2925731
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávání seniorů cs
dc.subject univerzita třetího věku cs
dc.subject aktivní stárnutí cs
dc.subject analýza spokojenosti cs
dc.subject Education of the Elderly en
dc.subject University of the Third Age en
dc.subject Active Ageing en
dc.subject Satisfaction Analysis en
dc.title Univerzita třetího věku pohledem organizátora
dc.title.alternative University of the Third Age from the Point of View of an Organizer
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated Education of older people in the form of Universities of the Third age has a long-standing tradition not only within the Czech Republic. This bachelor's thesis brings a comprehensive view of planning and implementation of educational activities for older people based on an example of a specific university of the third age. Theoretical part of the thesis is concerned not only with organisational aspects but also with the issues of ageing and active ageing, history and present condition of the universities of the third age in the Czech Republic. Practical part contains an analysis of participant's satisfaction with education at the university of the third age at Masaryk University with the aim of suggesting possible improvement and streamlining measures. This analysis is based on the results of surveys carried out with the participants over the preceding two years.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37748
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
strmisková_2015_dp.pdf 2.790Mb PDF View/Open None
strmisková_2015_op.doc 55.5Kb Unknown View/Open None
strmisková_2015_vp.doc 57.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account