Kvalita života v domově pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života v domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Šálková, Marie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:04Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:04Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31530
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality života v domově pro seniory z pohledu seniora. V teoretické části se zabývám vývojem přístupu ke stáří, změnami které provází stárnutí a stáří, potřebami seniorů. V další části se zabývám problematikou pobytových zařízení pro seniory, legislativním zakotvením a standardy kvality a sociální prací a péčí o seniory. V praktické části se zabývám kvalitativním výzkumem zaměřeným na zjištění kvality života ve vybraném zařízení.
dc.format 62 s.
dc.format.extent 2061749
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject standardy cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject péče cs
dc.subject podpora cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject pensioner en
dc.subject old age en
dc.subject the process of getting old en
dc.subject standards en
dc.subject old people´s home en
dc.subject quality of life en
dc.subject care en
dc.subject support en
dc.subject help en
dc.subject contentment en
dc.title Kvalita života v domově pro seniory
dc.title.alternative Quality of Life in Homes for the Elderly
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issue of the quality of life at an old people´s home from the point of view of a pensioner. In the theoretical part I deal with the development of the approach toward the aged, changes that accompany the process of growing old and the aged, and the needs of pensioners.In the next part of my thesis I deal with the issue of temporary residences for pensioners, ties to legislation, and standards of quality, social work and care for pensioners. In the practical part I deal with the qualitative research aimed at determining the quality of life in the selected organization.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37753
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
šálková_2015_dp.pdf 1.966Mb PDF View/Open None
šálková_2015_op.doc 54.5Kb Unknown View/Open None
šálková_2015_vp.doc 51Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account