Vzdělávání dětí a žáků s PAS (poruchou autistického spektra)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávání dětí a žáků s PAS (poruchou autistického spektra)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Šálovská, Iva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:05Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:05Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31531
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Cílem práce je zmapovat jaké možnosti a podmínky mají u nás děti a žáci s PAS ve vzdělávání, především v základních školách. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy související s oblastí PAS, postup vyučovacího procesu, podpůrná opatření při vzdělávání těchto žáků, spolupráce speciálně pedagogického centra a význam vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s PAS. Empirická část práce se zaměřuje na dostupnost a možnost využití vyrovnávacích a podpůrných opatření při vzdělávání žáků s PAS v hlavním vzdělávacím proudu v Jihomoravském kraji. Výzkum byl proveden u pedagogických pracovníků na vybraných základních školách Jihomoravského kraje formou kvantitativní metodologie.
dc.format 68 s. (92 918)
dc.format.extent 1666301
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject autismus cs
dc.subject podpůrná opatření cs
dc.subject pomůcky cs
dc.subject speciálně pedagogické centrum cs
dc.subject strukturované učení cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject teaching assistant en
dc.subject autism en
dc.subject support measures en
dc.subject aids en
dc.subject sepcial education center en
dc.subject structured leasing en
dc.subject education en
dc.title Vzdělávání dětí a žáků s PAS (poruchou autistického spektra)
dc.title.alternative Education of Children and Pupils with ASD (Autism Spectrum Disorder)
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Procházková, Marie
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the education of pupils with autistic spectrum disorder (ASD). The aim is to map the possibilities and conditions have in our children and pupils with ASD in education, especially in elementary schools. In the theoretical part are defined basic concepts related to areas of PAS, the process of teaching, support for education of these pupils, cooperation special education center and the importance of education of teachers in working with students with ASD. The research focuses on the availability and use of compensatory and support for education of pupils with ASD in mainstream education in South Moravia Region. The research was conducted by the teaching staff at selected schools of South Moravian Region by quantitative methodology.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37754
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
šálovská_2015_dp.pdf 1.589Mb PDF View/Open None
šálovská_2015_op.docx 15.51Kb Unknown View/Open None
šálovská_2015_vp.doc 58Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account