Senioři - out nebo in v současné společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Senioři - out nebo in v současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Šandera, Michal
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:05Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:05Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31532
dc.description.abstract Bakalářská práce Senioři out nebo in v současné společnosti se zabývá oblastí stárnutí a stáří soudobého seniora v České republice. V teoretické části práce jsou určena teoretická východiska, ze kterých bylo vycházeno při jejím zpracování. Dále je v práci objasněno základní pojmosloví z oblasti sociální pedagogiky a sociologie, které se danou problematikou zabývají. Na tu navazuje empirická část práce. Praktická část se odvíjí od zpracování vlastního kvantitativního výzkumu, který byl uskutečněn pomocí dotazníkové metody. Pro vyhodnocení a ke zpracování získaných dat bylo využito analýzy, syntézy, komparace, deskripce. Výsledky výzkumné části práce byly zpracovány matematickými a statistickými metodami. Určené hypotézy byly zaměřené na postavení starých lidí v současné společnosti.
dc.format 67 s.
dc.format.extent 2758919
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senioři cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject společnost cs
dc.subject právo cs
dc.subject péče o seniory cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject zákon cs
dc.subject seniors en
dc.subject old age en
dc.subject ageing en
dc.subject society en
dc.subject seniors care en
dc.subject ageism en
dc.subject discrimination en
dc.subject law en
dc.title Senioři - out nebo in v současné společnosti
dc.title.alternative Seniors - out or in in Modern Society?
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Palovčíková, Geraldina
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis called "Seniors - out or in the contemporary society" deals with ageing and old age of contemporary seniors in the Czech Republic. In the theoretical section the theoretical bases which I relied on in their processing are intended. The study also clarifies the basic terminology of social pedagogy and sociology that deal with this issue. Then the practical part of the paper follows. The practical part is derived from the processing of personal quantitative research, which was carried out by using a questionnaire. To evaluate and process the obtained data an analysis, synthesis, comparison and description were used. The outcomes of the study were processed by mathematical and statistical methods. Intended hypotheses were focused on the status of elderly people in contemporary society.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37755
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
šandera_2015_dp.pdf 2.631Mb PDF View/Open None
šandera_2015_op.docx 19.71Kb Unknown View/Open None
šandera_2015_vp.doc 62.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account