Prevence sociálně patologických jevů na ZŠ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence sociálně patologických jevů na ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laca, Slavomír
dc.contributor.author Trojanová, Iveta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:06Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:06Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31541
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na problematiku sociálně patologických jevů, rizikového chování a prevenci sociálně patologických jevů nejen v prostředí základní školy.Teoretická část se věnuje vymezení sociálních patologií a rizikového chování ve společnosti a působení jednotlivých prostředí na člověka. Praktická část zkoumá přítomnost preventivních programů na škole a jejich zaměření. Dotazníkovým šetřením je provedena komparace upřednostňované formy preventivního programu žáků šestých a devátých tříd na základních školách.
dc.format 81
dc.format.extent 2207341
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociologie cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject konformita cs
dc.subject nonkorfomita cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject závislosti cs
dc.subject agrese cs
dc.subject homofobie cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject intolerance cs
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject sexuální rizikové chování cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject školní prostředí cs
dc.subject mimoškolní prostředí cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject specifická prevence cs
dc.subject nespecifická prevence cs
dc.subject preventivní program cs
dc.subject Sociology en
dc.subject socio-pathological phenomena en
dc.subject conformity en
dc.subject nonkorfomita en
dc.subject risky behavior en
dc.subject addiction en
dc.subject aggression en
dc.subject homophobia en
dc.subject racism en
dc.subject intolerance en
dc.subject truancy en
dc.subject sexual risk behavior en
dc.subject family environment en
dc.subject school environment en
dc.subject school environment en
dc.subject primary prevention en
dc.subject prevention en
dc.subject prevention of non-specific en
dc.subject preventive program en
dc.title Prevence sociálně patologických jevů na ZŠ
dc.title.alternative Prevention of Socio-Pathological Phenomena at Primary Schools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the issue of socially pathological phenomena, risk behaviour and prevention of socially pathological phenomena not only in the environment of elementary school. The theoretical part deals with definition of social pathology and risk behaviour of the individual in society, and the environment on humans. The empirical part examines the presence of preventive programmes at the school and their focus. A comparison is made to the investigation are the preferred forms of preventive programme for students of the sixth and ninth grades at primary schools.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37767
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
trojanová_2015_dp.pdf 2.105Mb PDF View/Open None
trojanová_2015_op.docx 18.20Kb Unknown View/Open None
trojanová_2015_vp.pdf 284.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account