Přechod mezi primárním a nižším sekundárním stupněm vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přechod mezi primárním a nižším sekundárním stupněm vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tannenbergerová, Monika
dc.contributor.author Válková, Ilona
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:07Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:07Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31542
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu žáků mezi primárním a nižším sekundárním stupněm vzdělávání. V teoretické části práce se věnuji českému školskému systému a odlišnostem těchto stupňů. Na úrovni nižšího sekundárního stupně uvádím možnost volby mezi druhým stupněm ZŠ a víceletým gymnáziem. Další kapitola se věnuje samotnému přechodu mezi stupni, jednotlivými typy přechodů a možnostmi usnadnění přechodu. V poslední kapitole se zaměřuji na hlavní aktéry, kteří ovlivňují vzdělávací dráhu dítěte. V empirické části práce se zabývám přechodem dětí z neúplné venkovské školy do škol nižšího sekundárního stupně. Jedná se o kvalitativní šetření formou rozhovorů s rodiči. Zjišťuji faktory, které hrály roli při výběru konkrétní školy a zjišťuji jejich subjektivní vnímání přechodu dětí do škol nižšího sekundárního stupně.
dc.format 60
dc.format.extent 1449135
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject školský systém cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject víceleté gymnáziu cs
dc.subject přechod cs
dc.subject žák cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject vzdělávací dráha cs
dc.subject education system en
dc.subject primary school en
dc.subject grammar school en
dc.subject transition en
dc.subject pupil en
dc.subject parents en
dc.subject education career en
dc.title Přechod mezi primárním a nižším sekundárním stupněm vzdělávání
dc.title.alternative Transition from Primary to Lower Secondary Level of Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor´s thesis deals with the transition of children form primary to lower secondary level of education. The theoretical part focuses on the Czech education system and differences between these levels. At a lower secondary level there is a possibility to choose between a second level of elementary school and a grammar school. Thle following chapter deals with thre transition itself; and the presents individual types of transitions and possiblities how to make the transition as easy as possible for a child. The final chapter focusse on the main factors which influence the educational career of a child. The empirical part of the thesis deals with the transition of children coming from a local country school to a lower secondary level. The servey has been done in a form of an interview with parents. I try to find out the factors playing a vital role while choosing a particular school and subjecitve perception of transition to the schools of lower secondary level.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37768
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
válková_2015_dp.pdf 1.382Mb PDF View/Open None
válková_2015_op.docx 15.77Kb Unknown View/Open None
válková_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account