[NEOBHÁJENO] Aktivizující metoda sociálně psychologického výcviku v podmínkách skupiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Aktivizující metoda sociálně psychologického výcviku v podmínkách skupiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav
dc.contributor.author Vláčilová, Marie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:07Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:07Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31545
dc.description.abstract Moje bakalářská práce pojednává o významu zdravého sebeprosazení vedoucích pracovníků ve své činnosti. Tito pracovníci jsou často ,,duše" celé organizace. Jejich vliv se prolíná napříč všemi profesemi organizace. Proto je důležité, aby zvládali krizové situace a své chování. Druhá část práce je věnována praktickému ověření poznatků chování vedoucích pracovníků při řešení konfliktních situací pomocí tréninku asertivního chování použité jako aktivizující metodu. Trénink k asertivnímu jednání přispívá k lepší orientaci v konfliktních situacích a napomáhá při orientaci ve vzniklých konfliktech. Asertivní jednání napomáhá ke vzniku dobrého klimatu na pracovišti, což by z pohledu vedoucích pracovníků mělo být přínosem.
dc.format 55 s.
dc.format.extent 1748603
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject asertivní chování cs
dc.subject výcvik asertivity cs
dc.subject konfliktní situace cs
dc.subject vedoucí pracovníci cs
dc.subject sebeprosazení cs
dc.subject assertivebehavior en
dc.subject assertivebehaviourtraining en
dc.subject conflictsituations en
dc.subject managingemployees en
dc.subject assertiveness en
dc.title [NEOBHÁJENO] Aktivizující metoda sociálně psychologického výcviku v podmínkách skupiny
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Activation Method of Socio-Psychological Training in Terms of a Group
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ocetková, Irena
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis dealswiththeimportanceof a healthyassertivenessofmanagingemployees in theiractivities. These employees are oftenthe "heart" ofthewholeorganization. Their influence extendsacrossallareasoftheorganization. Thusitisimportantforthem to dealwithcrisissituations and theirownbehaviour as well. The second part ofmy thesis isdevoted to thepracticalverificationofbehavioural data ofmanagingemployeeswhilesolvingconflictsituationswiththehelpofassertivebehaviourtrainingused as a motivationalmethod. Assertivebehaviourtrainingcontributes to betterorientation in conflictsituations and promotes a betterorientation in situationsthatarise. Assertivehandlinghelps to generate a goodclimate in theworkplace, whichwouldbe a benefit fromthe point ofviewofmanagingemployees.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37773
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2015-04-24
local.subject manažerské dovednosti cs
local.subject psychologické aspekty cs
local.subject manažerské vzdělávání cs
local.subject management skills en
local.subject psychologické aspekty en
local.subject managerial education en


Files in this item

Files Size Format View Description
vláčilová_2015_dp.pdf 1.667Mb PDF View/Open None
vláčilová_2015_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
vláčilová_2015_vp.pdf 287.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account