Sociálně pedagogická práce ve školní družině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně pedagogická práce ve školní družině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Zapletalová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:08Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:08Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31549
dc.description.abstract Školní družina je vhodné prostředí pro socializaci dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce se zabývá posláním školní družiny z hlediska sociálně pedagogického. Současná doba vyžaduje od člověka každodenně jednat a komunikovat s ostatními lidmi. Sociální inteligence nám značně usnadňuje začleňování do společnosti a umožňuje prožívání plnohodnotných osobních vztahů. Děti v tomto směru nejsou výjimkou. Čím dříve získají správné sociální návyky, tím lépe budou připraveny obstát ve společnosti. Praktická část bakalářské práce se zabývá výzkumem, jak mají děti osvojené sociální dovednosti.
dc.format 61 s. (87 243 znaků)
dc.format.extent 1550881
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Školní družina cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject socializace cs
dc.subject sociální dovednosti cs
dc.subject sociální komunikace cs
dc.subject metody výchovy cs
dc.subject After school club en
dc.subject educator en
dc.subject socialization en
dc.subject social skills en
dc.subject social communication en
dc.subject methods of education en
dc.title Sociálně pedagogická práce ve školní družině
dc.title.alternative Socio-Pedagogical Work in After-School Clubs
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated After-school club is a suitable environment for the socialization of children of primary school age. This bachelor thesis deals with the mission of school clubs in terms of socially pedagogical. The present time requires human daily act and communicate with other people. Social intelligence greatly facilitates us integration into society and enables full-featured experience with personal relationship. Children in this respect are no exception. The sooner they get good social habits, the better they will be ready to succeed in society. The practical part of the thesis deals with research how children have acquired social skills.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37777
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
zapletalová_2015_dp.pdf 1.479Mb PDF View/Open None
zapletalová_2015_op.doc 56Kb Unknown View/Open None
zapletalová_2015_vp.docx 19.74Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account