Tělovýchovná jednota Sokol a její vliv na kvalitu života seniorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tělovýchovná jednota Sokol a její vliv na kvalitu života seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Zemanová, Leona
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:08Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:08Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31552
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na přístup seniorů k životu a jejich motivaci pro aktivní prožití života ve stáří. Zjišťuji, zda to, že byli nebo nebyli členy Sokola, ovlivňuje jejich přístup k životu a kvalitu jejich života v seniorském věku. Soustředím se na bývalé členy Sokola, kteří jsou starší sedmdesáti let. V teoretické části představuji hnutí Sokol, jeho nosné myšlenky a jeho zakladatele Miroslava Tyrše. Zabývám se pohledem na stáří, jeho definicí a specifiky. Také současným stavem hnutí Sokol a možnostmi pro seniory. V praktické části představuji kvalitativní výzkum. Ten provádím metodou polostrukturovaných rozhovorů. Srovnávám členy a nečleny Sokola. Zjišťuji jejich koníčky, vliv rodiny a prožitky ze Sokola a sportu v době jejich mládí. A následně je srovnávám se současným stavem u obou skupin.
dc.format 53 s.
dc.format.extent 971551
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hnutí Sokol cs
dc.subject stáří cs
dc.subject zdravotní stav cs
dc.subject pohybové aktivity cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject rodina cs
dc.subject movement Sokol en
dc.subject age en
dc.subject health en
dc.subject physical activity en
dc.subject quality of life en
dc.subject family en
dc.title Tělovýchovná jednota Sokol a její vliv na kvalitu života seniorů
dc.title.alternative Sokol Sport Club and Its Influence on the Quality of Life of Seniors
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the approach of seniors to life and their motivation for active living in old age. I find If their Sokol movement membership or non-membership influences their approach to life and their quality of life in old age. I focus on the former members of the Sokol movement who are older than seventy years. In the theoretical part I introduce the Sokol movement, its supporting ideas and its founder Miroslav Tyrš. I deal with the view of the old age, its definition and specifics. I also deal with the current state of the Sokol movement and its options for seniors. In the practical part I present qualitative research. I do the research using semi-structured interviews. I compare members and non-members of the Sokol movement. I find their hobbies, the influence of the family and the experiences of the Sokol movement and the sport activities at the time of their youth. And then I compare it with the current situation in both groups.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37780
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
zemanová_2015_dp.pdf 948.7Kb PDF View/Open None
zemanová_2015_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
zemanová_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account