Videohry jako forma umění

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Videohry jako forma umění

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Videohry jako forma umění
Autor: Šťastná, Miriam
Vedoucí: Stránský, Bohuslav
Abstrakt: Hlavním cílem mé bakalářské práce je návrh herní aplikace určené převážně pro PC plat-formu. V teoretické části bude obsažena stručná historie a vývoj grafiky v počítačích, spo-lečně s historií a vývojem video a PC her. Následovat bude krátká rešerše současných tech-nologií a metod používaných při jejich výrobě. Tato část bude doplněna teorií o vizualitě, estetice a o způsobu zobrazení, společně s krátkou analýzou vybraných projektů. Následující praktická část se bude skládat z procesu tvorby již zmíněné herní apli-kace. Nastíním moji základní ideu, inspiraci a volbu platformy. Poté bude následovat popis procesu výroby konkrétních modelů a textur spolu s vytvořením scény, její následovnou im-plementací do videoherního enginu, komponování a konečnou finalizací.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31604
Datum: 2014-12-01
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ateliér Digitální design
Studijní obor: Multimédia a design - Digitální design
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 37909


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
šťastná_2015_dp.pdf 9.494Mb PDF Zobrazit/otevřít None
šťastná_2015_op.doc 88.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
šťastná_2015_vp.doc 88Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet