Problémy a rizika malých a středních podniků při realizaci projektů financovaných z fondů Evropské unie

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Problémy a rizika malých a středních podniků při realizaci projektů financovaných z fondů Evropské unie

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Problémy a rizika malých a středních podniků při realizaci projektů financovaných z fondů Evropské unie
Autor: Odler, David
Vedoucí: Hájek, Oldřich
Abstrakt: Tato bakalářská práce se soustředí na analýzu chyb a problémů v dotačním procesu jak ze strany podnikatelů, tak prováděcích orgánů. Cílem práce je tyto chyby a problémy sumari-zovat a určit doporučení k jejich omezení. Problematika je zkoumána dotazníkovým šetře-ním, ve kterém úspěšní příjemci dotace identifikovali největší omezení v dotačním procesu. Na bázi analýzy working planů k jednotlivým dotačním programům je v práci rozebrán i Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, s cílem podat podnika-telům krátký přehled dostupných programů podpory. Produktem práce je webová stránka, ve které jsou obsažena doporučení pro správný postup při realizaci dotačního projektu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31637
Datum: 2015-02-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 38012


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
odler_2015_dp.pdf 2.829Mb PDF Zobrazit/otevřít None
odler_2015_op.docx 26.95Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
odler_2015_vp.docx 27.25Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet