Penitenciární intervence a jejich očekávané dopady

DSpace Repository

Language: English čeština 

Penitenciární intervence a jejich očekávané dopady

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kadlecová, Martina
dc.contributor.author Čihák, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:32:01Z
dc.date.available 2010-07-14T21:32:01Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3163
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se snaží přiblížit souvislosti výkonu trestu odnětí svobody v instituci věznice. Hlavním, poznávacím cílem práce je zjistit, jaké očekávání mají zaměstnanci Vězeňské služby ČR a odsouzené ženy od vlivu penitenciárních intervencí na životní situaci žen po propuštění z věznice. V teoretické části jsou vymezeny důležité pojmy a souvislosti týkající se problematiky výkonu trestu odnětí svobody, jako jsou jeho hlavní zásady, metody a nástroje pro proces resocializace. Předloženy jsou existující teoretické koncepty zabývající se účelem a funkcí trestu a trestání i možnosti přístupů k práci s vězni v současném českém vězeňství jako k sociální práci. V metodologické části jsou interpretována získaná data vzhledem ke stanovenému poznávacímu cíli výzkumu a v závěru také naznačena doporučení jejího využití. cs
dc.format 38 s. cs
dc.format.extent 515947 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Funkce trestu cs
dc.subject humanizace cs
dc.subject očekávání cs
dc.subject odsouzená žena cs
dc.subject penitenciární intervence cs
dc.subject program zacházení cs
dc.subject represe cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject režim cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject trest cs
dc.subject věznice cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject zaměstnanec Vězeňské služby cs
dc.subject životní situace po propuštění cs
dc.subject function of a punishment en
dc.subject humanisation en
dc.subject expectations en
dc.subject convict women en
dc.subject penitentiary intervention en
dc.subject program of treating en
dc.subject repression en
dc.subject the resocialisation process en
dc.subject régime en
dc.subject social work en
dc.subject punishment en
dc.subject prison en
dc.subject performance of penal imprisonment en
dc.subject prison workers en
dc.subject life situation after dischargee from the prison en
dc.title Penitenciární intervence a jejich očekávané dopady cs
dc.title.alternative The expected impacts of the penitentiary intervention en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Olejníček, Antonín
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor work tries to get through coherences of the performance of the penal imprisonment in a prison as an institution. The main cognitive task is to find what expectations have prison workers and convict women about the influence of the penitentiary intervention on prisoners life situation after their dischargee from the prison. In the theoretical part there are defined important ideas and coherences related to problems of the performance of the penal imprisonment, they are the main principles, methods and devices to the resocialisation process. There are introduced theoretical being concepts dealing with the purpose and the function of a punishment and varied attitudes towards the work with prisoners in the contemporary Czech prison system as a social work. In the methodological part there are interpreted the acquired data about the determined cognitive aim of a research and at the end of my work there are showed work limits and suggestions for its using. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006317
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
local.subject zacházení s vězni cs
local.subject vězeňkyně cs
local.subject sociální práce cs
local.subject treatment of prisoners en
local.subject women prisoners en
local.subject social work en


Files in this item

Files Size Format View
čihák_2007_bp.pdfBlocked 503.8Kb PDF View/Open
čihák_2007_op.doc 49.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account