The Translation of Czech Restaurant Menus into English

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The Translation of Czech Restaurant Menus into English

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nemčoková, Katarína
dc.contributor.author Hrubá, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:24Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:24Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31641
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá překladem českých jídelních lístků do angličtiny a je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na překladatelský proces v teoretické rovině a popisuje účel překladu z hlediska kulturně-specifických prvků. Dále se zabývá jídelním lístkem jako typem textu a popisuje jeho charakteristické rysy. Druhá část zahrnuje překladatelskou analýzu deseti jídelních lístků z různých českých restaurací. Na základě analýzy jsou navrženy strategie úspěšného překladu jídelních lístků. Tato bakalářská práce může tím pádem v budoucnu pomoci překladatelům vyhnout se chybám, které se v překladu jídelních lístků často vyskytují.
dc.format 55 s. (80 178)
dc.format.extent 2512466
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject překlad cs
dc.subject český jazyk cs
dc.subject anglický jazyk cs
dc.subject kulturně-specifické prvky cs
dc.subject jídelní lístek cs
dc.subject české speciality cs
dc.subject translation en
dc.subject Czech language en
dc.subject English language en
dc.subject culture-specific items en
dc.subject restaurant menu en
dc.subject Czech gourmet specialities en
dc.title The Translation of Czech Restaurant Menus into English
dc.title.alternative The Translation of Czech Restaurant Menus into English
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vinklárek, Petr
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the translation of Czech restaurant menus into English and is divided into two parts. The first part is focused on the translation process on a theoretical level and describes the purpose of translation from the point of view of culture-specific items. In addition, it deals with a restaurant menu as a type of text and describes its features. The second part contains the translation analysis of ten menus from various Czech restaurants. Based on the analysis, the strategies for successful translation of restaurant menus are suggested. Therefore, in the future, this bachelor thesis might help translators to avoid mistakes that frequently occur in menu translation.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38027
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-05


Files in this item

Files Size Format View Description
hrubá_2015_dp.pdf 2.396Mb PDF View/Open None
hrubá_2015_op.doc 46Kb Unknown View/Open None
hrubá_2015_vp.docx 15.35Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account