Hot Corner: Colloquial and Idiomatic Expressions Used by American Baseball Commentators

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hot Corner: Colloquial and Idiomatic Expressions Used by American Baseball Commentators

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miššíková, Gabriela
dc.contributor.author Babáčková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:28Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:28Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31662
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématikou hovorových výrazů a ustálených slovních spojení užívaných baseballovými komentátory. V práci je zkoumána oblast mluveného jazyka, jejich změna významu a přesah do standardního anglického jazyka. Teoretická část se zabývá historií baseballu a hlavních rysech mluveného jazyka baseballových komentátorů. Dále je zde obsažena problematika funkcí a stylů jazyka. Závěrem této kapitoly je teoretický náhled na ustálená slovní spojení a hovorové výrazy. Praktická část práce se zabývá zkoumáním baseballového jazyka, terminologie a několika vybraných slovních spojení. U těchto spojení je vysvětlený význam a částečně i původ. Závěr bakalářské práce obsahuje grafické znázornění přesahu baseballového jazyka do standardního anglického jazyka a celkové zhodnocení.
dc.format 45 s. (65 050 znaků)
dc.format.extent 919216
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject baseball cs
dc.subject hovorové výrazy cs
dc.subject ustálená slovní spojení cs
dc.subject idiom cs
dc.subject výrazy cs
dc.subject mluvený jazyk cs
dc.subject řeč cs
dc.subject komentář cs
dc.subject komentátor cs
dc.subject změna významu cs
dc.subject baseball en
dc.subject idioms en
dc.subject collocations en
dc.subject expressions en
dc.subject spoken language en
dc.subject speech en
dc.subject commentary en
dc.subject commentator en
dc.subject semantic change en
dc.title Hot Corner: Colloquial and Idiomatic Expressions Used by American Baseball Commentators
dc.title.alternative Hot Corner: Colloquial and Idiomatic Expressions Used by American Baseball Commentators
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drábková, Lenka
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with idiomatic and colloquial expressions used by American baseball commentators, players etc. Thesis explores the field of spoken language, its semantic changes and its overlap into the Standard English. The theoretical part deals with the history of baseball and the features of spoken language used by baseball commentators. The functions and styles of language are covered. The theoretical background of idiomatic and colloquial expressions is included in the last chapter. The practical part is concerned with exploring baseball language, terminology and selection of some expressions. These expressions are explained and in some cases is etymological background presented. The conclusion of the bachelor thesis includes an illustration of the overlap of baseball language with the Standard English and final evaluation.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38066
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
babáčková_2015_dp.pdf 897.6Kb PDF View/Open None
babáčková_2015_op.doc 50Kb Unknown View/Open None
babáčková_2015_vp.doc 221.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account