Návrhy na rozvoj Aktivity Parku Kyčerka v kontextu s cestovním ruchem Velkých Karlovic

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrhy na rozvoj Aktivity Parku Kyčerka v kontextu s cestovním ruchem Velkých Karlovic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Bartošová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:28Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:28Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31664
dc.description.abstract Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Návrhy na rozvoj Aktivity Parku Kyčerka v kontextu s cestovním ruchem Velkých Karlovic. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů a problematikou cestovního ruchu, regionálního rozvoje a kulturního dědictví. Praktická část je věnována socioekonomické analýze obce Velké Karlovice, SWOT analýze Aktivity Parku Kyčerka, ale především dotazníkovému šetření, na jehož základě byly definovány návrhy pro rozvoj celého resortu.
dc.format 77 s. (98 170 znaků).
dc.format.extent 2413409
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject návrhy na rozvoj Aktivity Parku Kyčerka cs
dc.subject kulturní dědictví Valašska cs
dc.subject socio-economic analysis en
dc.subject survey en
dc.subject proposals for development of Aktivity Park Kyčerka en
dc.subject cultural heritage of Moravian Wallachia en
dc.title Návrhy na rozvoj Aktivity Parku Kyčerka v kontextu s cestovním ruchem Velkých Karlovic
dc.title.alternative Suggestions for the Development of the Velké Karlovice Activity Park Kyčerka within the Context of the Tourism Industry
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrušecká, Denisa
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated I have chosen the topic of Suggestions for the Development of the Velké Karlovice Activity Park Kyčerka within the Context of the Tourism Industry for my thesis. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with definitions of terms and issues of tourism, regional development and cultural heritage. The practical part is devoted to a socio-economic analysis of the municipality of Velké Karlovice, SWOT analysis of Aktivity Park Kyčerka and especially to a survey which forms the basis for definition of proposals on development of the entire resort.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38068
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-05-05
local.subject cestovní ruch cs
local.subject marketing cestovního ruchu cs
local.subject regionální rozvoj cs
local.subject Velké Karlovice (Česko) cs
local.subject socioekonomická geografie cs
local.subject tourism en
local.subject tourism marketing en
local.subject regional development en
local.subject Velké Karlovice (Czechia) en
local.subject socioeconomic geography en


Files in this item

Files Size Format View Description
bartošová_2015_dp.pdf 2.301Mb PDF View/Open None
bartošová_2015_op.doc 45Kb Unknown View/Open None
bartošová_2015_vp.doc 48Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account