An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Klasovitá, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:31Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:31Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31679
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zvýšení efektivnosti marketingového komunikačního mixu společnosti Sadlon Technologies, s.r.o. Stará Turá. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V první části práce jsou vysvětlené teoretické poznatky z odborné literatury a východiska týkající se marketingového mixu a komunikace zaměřené zejména na business-to-business marketing a průmyslové odvětví. Druhá, praktická část, je zaměřená na analýzu marketingového mixu s hlavním důrazem kladeným na využívání marketingové komunikace firmy. V závěru jsou na základě výsledků PESTLE a SWOT analýzy navrhnuté doporučení a návrhy vedoucí ke zvýšení efektivnosti marketingové komunikace této společnosti.
dc.format 59 s. (72 353 znaků)
dc.format.extent 2337858
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject business-to-business cs
dc.subject PESTLE analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject business-to-business en
dc.subject PESTLE Analysis en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.title An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.
dc.title.alternative An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The goal of this work is to increase the efficiency of marketing communications mix of the company Sadlon Technologies, s.r.o. Stará Turá. The work is divided into theoretical and practical part. The first part contains theoretical facts based on literature and the issues related to the marketing mix and communication, focusing mainly on Business-to-business marketing and the industry field. The second, practical part focuses on the analysis of marketing mix with the emphasis on the means of marketing communications used by the company. With the use of the results of PESTLE and SWOT analysis, the end of the work contains recommendations and suggestions which could enhance the effectiveness of marketing communications of the company.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38089
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-05


Files in this item

Files Size Format View Description
klasovitá_2015_dp.pdf 2.229Mb PDF View/Open None
klasovitá_2015_op.pdf 209.3Kb PDF View/Open None
klasovitá_2015_vp.doc 47Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account