A Business Plan for the Dobrotka Cosmetics Company

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Business Plan for the Dobrotka Cosmetics Company

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papadaki, Šárka
dc.contributor.author Králová, Hana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:32Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:32Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31681
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování a formulaci konkrétního podnikatelského plánu na založení kosmetické firmy. V teoretické části definuji klíčové pojmy vztahující se k podnikání. Nejdelší část teoretické části tvoří analýza podnikatelského plánu a jeho náležitosti. Praktická část je zastoupena vypracovaným podnikatelským plánem pro kosmetickou firmu Dobrotka. Součástí plánu je i marketingový výzkum, který proběhl za pomoci dotazníku. Cílem dotazníku bylo definovat cílovou skupinu a ověřit poptávku po produktech, se kterými chce firma Dobrotka přijít na trh. Hlavním cílem bylo zjistit, zda je takovýto projekt realizovatelný.
dc.format 62
dc.format.extent 4379896
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject podnikatel cs
dc.subject kosmetika cs
dc.subject proveditelnost cs
dc.subject business plan en
dc.subject entrepreneurship en
dc.subject entrepreneur en
dc.subject cosmetics en
dc.subject feasibility en
dc.title A Business Plan for the Dobrotka Cosmetics Company
dc.title.alternative A Business Plan for the Dobrotka Cosmetics Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Martina
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on processing and formulation of specific business plan for establishing cosmetic company. Theoretical part defines key terms connected to entrepreneurship. The longest section of theoretical part is devoted to analysis of business plan and its elements. The practical part is represented by elaborated business plan for the cosmetics company Dobrotka. One part of the business plan is also the marketing research, created by the use of questionnaire. The objective of questionnaire was to define target group and verify the demand for products that Dobrotka company is planning to introduce into the market. The main objective was to find out whether such a project is viable.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38091
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-04
local.subject podnikatelské plány cs
local.subject kosmetické výrobky cs
local.subject business planning en
local.subject technology en
local.subject cosmetics en


Files in this item

Files Size Format View Description
králová_2015_dp.pdf 4.176Mb PDF View/Open None
králová_2015_op.doc 47.5Kb Unknown View/Open None
králová_2015_vp.doc 48Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account