Teambuildingové aktivity v českých společnostech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Teambuildingové aktivity v českých společnostech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubíčková, Martina
dc.contributor.author Kratochvílová, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:32Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:32Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31682
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá pojetím teambuildingu ve společnostech v České Republice. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit využitelnost a přínosy teambuildingových aktivit v českých společnostech a zdůraznit jejich výhody a nedostatky. Teoretická část práce rozlišuje pojmy pracovní skupina a tým. Dále se práce věnuje otázkám komunikace, teambuildingu ve velkých a malých společnostech a nabízí i konkrétní příklady řešení v podobě teambuildingových her. Praktická část věnuje pozornost přístupu společností k využití teambuildingu. Tato část práce zhodnocuje výhody u společností, které teambuildingové aktivity využívají efektivně, nabízí aktivity společnostem, které je nevyužívají vůbec a nabízí inovace aktivit společnostem, které je využívají špatně.
dc.format 49 s. (82 652 znaků)
dc.format.extent 1845595
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Teambuilding cs
dc.subject tým cs
dc.subject pracovní skupina cs
dc.subject týmové role cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject Teambuilding en
dc.subject team en
dc.subject work group en
dc.subject team roles en
dc.subject communication en
dc.title Teambuildingové aktivity v českých společnostech
dc.title.alternative Teambuilding Activities in Czech Businesses
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Barbora
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with a concept of teambuilding in companies in The Czech Republic. The aim of this thesis is to analyze and assess utility and contribution of teambuilding activities in Czech companies, and to emphasize its advantages and flaws. The theoretical part especially distinguishes between terms of a work group and a team. Further, this work is devoted to the questions of communication, teambuilding in large and small companies, and it offers specific examples of solution in a form of teambuilding games. The analytical part pays attention to the approach of companies to the utilization of teambuilding. This part of work evaluates advantages in companies which use teambuilding activities affectively, offers activities to companies which do not use them at all, and offers innovations of activities to companies which use them incorrectly.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38092
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-06
local.subject týmová práce cs
local.subject team work en


Files in this item

Files Size Format View Description
kratochvílová_2015_dp.pdf 1.760Mb PDF View/Open None
kratochvílová_2015_op.doc 47.5Kb Unknown View/Open None
kratochvílová_2015_vp.doc 55.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account