Současný svět billboardů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Současný svět billboardů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Jaglarzová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:33:34Z
dc.date.available 2010-07-14T21:33:34Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3168
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá současným světem billboardů. V teoretické části je charakterizován billboard jako reklamní prostředek. Důraz je kladen na rozbor jeho posta-vení v systému marketingových komunikací. Práce uvádí základní informace o typech venkovních médií, historii billboardu, rozměrech, nákladech na výrobu a následný pronájem ploch. Práce se dále zabývá situace-mi, kdy je vhodné nebo naopak nevhodné billboard jako propagační prostředek využít, jaké jsou zásady při návrhu kampaní a jak billboard působí na spotřebitele. Praktická část analy-zuje jednu konkrétní billboardovou kampaň a ukazuje výsledky výzkumu. cs
dc.format 80s 3s. příloh cs
dc.format.extent 1980865 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject billboard cs
dc.subject venkovní reklama cs
dc.subject propagace cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject billbo-ardová komunikace cs
dc.subject energetický nápoj Semtex cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject billboard en
dc.subject outdoor advertising en
dc.subject promotion en
dc.subject marketing communication en
dc.subject billboard communication en
dc.subject energetical drink Semtex en
dc.subject research en
dc.title Současný svět billboardů cs
dc.title.alternative Current world of billboards en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor work is about recent world of billboards. The theoretical part gives a description and charakteristics of the billboard as an advertising medium. The aim of my work is to compile the billboard advertising in marketing communications. This work contains basic information about outdoor mediums, concerning history of the billboard, types, dimensions, costs of production and rental of hoardings. Then the text mentions what are situations in which it is efficient to use billboard as an advertising medium, what are basic rules we should respect during designing and planning outdoor campaigns and what are the impacts of these billboard campaigns on consumers. Practical part analyse one of recent outdoor campaign and shows results of research. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4804
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
jaglarzová_2007_bp.pdf 1.889Mb PDF View/Open
jaglarzová_2007_vp.doc 35Kb Microsoft Word View/Open
jaglarzová_2007_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account