Život po těžké kardiochirurgické operaci - disekce aorty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Život po těžké kardiochirurgické operaci - disekce aorty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Frolková, Anna
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:33Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:33Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31690
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá životem pacientů po kardiochirurgické operaci disekci aorty. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část má čtyři kapitoly. V prvních dvou kapitolách teoretické části je popsán obor kardiochirurgie, vyšetřovací možnosti v kardiologii a anatomie srdce a aorty. Ve třetí kapitole je popsáno samotné onemocnění aneurysma aorty a disekce aorty. Poslední kapitola teoretické části se zabývá prožíváním nemoci, její možný sociální dopad pro pacienta a jeho rodinu. Praktická část bakalářské práce popisuje kazuistiky dvou klientek, které prodělaly operaci aorty a porovnání mezi nimi, jakým způsobem se dokázali vrátit do běžného života. Rozhovor s nimi a rodinnými příslušníky a porovnání obou kazuistik z hlediska prožívání nemoci a jejich zařazení do běžných činností.
dc.format 66
dc.format.extent 2587541
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject aorta cs
dc.subject disekce aorty cs
dc.subject kardiochirurgie cs
dc.subject prožívání nemoci cs
dc.subject aorta en
dc.subject aortic dissection en
dc.subject cardiac surgery en
dc.subject experience of illness en
dc.title Život po těžké kardiochirurgické operaci - disekce aorty
dc.title.alternative Life after Severe Cardiac Surgery - Aortic Dissection
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pelková, Jana
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the life of patients after a cardiac surgeryaortic dissection. The thesis is divided into two partstheoretical and practical. The theoretical part consists of four chapters. In the first two chapters of the theoretical part describes the field of cardiac surgery, diagnostic possibilities in cardiology and anatomy of the heart and aorta. In the third section described the disease itself aortic aneurysm and aortic dissection. The last chapter deals with the experience of the disease and its potential social impact for the patient and his family. The practical part describes two case reports of clients who had undergone aortic surgery, and comparisons between them, how they managed to return to normal life. Conversation with them and family members to compare the two case studies in terms of illness experience and their inclusion in normal activities
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38108
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-22


Files in this item

Files Size Format View Description
frolková_2015_dp.pdf 2.467Mb PDF View/Open None
frolková_2015_op.doc 48Kb Unknown View/Open None
frolková_2015_vp.doc 57.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account