Problematika používání kompenzačních pomůcek při kojení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika používání kompenzačních pomůcek při kojení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filová, Andrea
dc.contributor.author Kotíková, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:34Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:34Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31694
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou používání kojících kloboučků při kojení. Je zpracována jako teoreticko-průzkumná. Teoretická část je věnována fyziologii laktace, charakterizuje nejčastější problémy týkající se kojení a prezentuje současný pohled odborníků na používání kompenzační pomůcky. Výzkumná část práce je zaměřena na zjištění délky plného kojení při používání kojících kloboučků a míru informovanosti matek o používání této pomůcky. Kvantitativní výzkum byl proveden na novorozeneckých odděleních tří nemocnic BFH, prostřednictvím dotazníkového šetření. Z výsledků práce lze zhodnotit oprávněnost využitelnosti kompenzační pomůcky, možnou délku plného kojení a bude přínosem ke zkvalitnění péče při kojení.
dc.format 89 s.
dc.format.extent 5991975
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kojení cs
dc.subject mateřské mléko cs
dc.subject kojící kloboučky cs
dc.subject breastfeeding en
dc.subject breast milk en
dc.subject nipple shields en
dc.title Problematika používání kompenzačních pomůcek při kojení
dc.title.alternative Issues of Using Compensatory Tools while Breastfeeding
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Moravčíková, Dagmar
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with issues in using compensatory tools during breastfeeding. It is processed as theoretical research. The theoretical part is dedicated to physiology of lactation, it characterize the most often problems about breastfeeding and it presents nowadays view of experts to using compensatory tools. The research part is focused on finding the length of full breastfeeding while using nipple shields and the extent of awareness mothers about using this tool. Quantitative research is accomplished in neonatal apartments of three hospitals BFH using questionaire. From the results we can evaluate utilization of the compensatory tool, possible length of full breastfeeding and it will be benefit to improve care during breastfeeding.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38113
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-21
local.subject kompenzační pomůcky cs
local.subject kojení cs
local.subject compensatory aids en
local.subject breast feeding en


Files in this item

Files Size Format View Description
kotíková_2015_dp.pdf 5.714Mb PDF View/Open None
kotíková_2015_op.doc 47Kb Unknown View/Open None
kotíková_2015_vp.doc 46.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account