Duchovní péče o umírající pacienty z pohledu všeobecné sestry oddělení následné péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Duchovní péče o umírající pacienty z pohledu všeobecné sestry oddělení následné péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kutnohorská, Jana
dc.contributor.author Stenbergerová, Ana-Iuliana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:35Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:35Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31697
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je vypracována v zájmu poskytování duchovní péče umírajícím pacientům na odděleních následné péče. Záměrem je postoj všeobecných sester k této problematice, neboť nedílnou součástí našeho života je duchovní potřeba, kterou každý člověk může jinak chápat, přijímat i poskytovat. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část poskytuje informace o duchovní péči, filozofii holismu, etickém pří-stupu k umírajícím, komunikaci a ošetřovatelské péči o umírající. Praktická část se věnuje dotazníkovému šetření, jeho výsledkům a hodnocení, jak vnímají a poskytují duchovní péči umírajícím pacientům všeobecné sestry na odděleních následné péče.
dc.format 87 s. (108 211 znaků)
dc.format.extent 17967289
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject duchovní péče cs
dc.subject potřeby umírajících cs
dc.subject etika péče cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject spiritual care en
dc.subject needs of the dying en
dc.subject the ethics of care en
dc.subject communications en
dc.title Duchovní péče o umírající pacienty z pohledu všeobecné sestry oddělení následné péče
dc.title.alternative Spiritual Care for Dying Patients from the Prespective of a Nurse of after Care Department
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dorková, Zlatica
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis is developed in order to provide spiritual care for the dying patients on wards aftercare. The intention is the position of general nurses of this issue, as an integral part of our life is a spiritual need that every person can distinctly understand, accept and deliver. The work consists of theoretical and practical parts. Theoretical part provides information about spiritual care, philosophy of holism, ethical approach to dying, communication and nursing care for the dying. The practical part is devoted to the questionnaire investigation and its results and evaluation of how they perceive and provide spiritual care for dying patients a nurses on the wards aftercare.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38121
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
stenbergerová_2015_dp.pdf 17.13Mb PDF View/Open None
stenbergerová_2015_op.doc 86Kb Unknown View/Open None
stenbergerová_2015_vp.doc 48.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account