Využití prvků bazální stimulace v domácím prostředí u klientů s umělou plicní ventilací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití prvků bazální stimulace v domácím prostředí u klientů s umělou plicní ventilací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrenáková, Eva
dc.contributor.author Venclíková, Andrea
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:35Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:35Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31700
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na využití prvků bazální stimulace v domácím prostředí u klientů s umělou plicní ventilací. V teoretické části je popsána bazální stimulace s využitím jednotlivých prvků v intenzivní péči, umělá plicní ventilace v intenzivní péči a v domácím prostředí. V praktické části je využita kombinace metod. A to kvantitativní metoda-anketa pro všeobecné sestry z agentury domácí péče, zaměřena na využití prvků bazální stimulace v domácím prostředí u klientů s umělou plicní ventilací. Z kvalitativních metod jsou využity kazuistiky a rozhovory u klientů s umělou plicní ventilací v domácím prostředí. Na základě získaných informací jsme se pokusily vypracovat doporučení pro praxi.
dc.format 80 s.
dc.format.extent 5258922
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bazální stimulace cs
dc.subject domácí umělá plicní ventilace cs
dc.subject doporučení cs
dc.subject basal stimulation en
dc.subject artificial pulmonary ventilation en
dc.subject recommendation en
dc.title Využití prvků bazální stimulace v domácím prostředí u klientů s umělou plicní ventilací
dc.title.alternative Use of Basal Stimulation in the Home Environment for Clients with Artificial Ventilation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Treterová, Silvie
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on using the elements of basal stimulation in home environment at clients with artificial pulmonary ventilation. The theoretical part describes the basal stimulation using individual elements in intensive care, artificial pulmonary ventilation in intensive care and in home environment. In the practical part is used a combination of methods. It is a quantitative method questionnaires for general nurses from home care agency, focused on using elements of basal stimulation in home environment at clients with artificial pulmonary ventilation. As for qualitative methods, case studies and interviews at clients with artificial pulmonary ventilation in home environment are used. Based on information obtained we tried to create a recommendations for practice.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38124
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
venclíková_2015_dp.pdf 5.015Mb PDF View/Open None
venclíková_2015_op.doc 45.5Kb Unknown View/Open None
venclíková_2015_vp.pdf 341.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account