Využití prvků konceptu bazální stimulace u nezralých novorozenců

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití prvků konceptu bazální stimulace u nezralých novorozenců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filová, Andrea
dc.contributor.author Vlčková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:35Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:35Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31701
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití prvků bazální stimulace u nezralých novorozenců. V teoretické části je charakterizován vývoj plodu v prenatálním období, klasifikován nezralý novorozenec a popsány jeho určující znaky. Dále jsou zmíněny jednotlivé metody a techniky aplikované v ošetřovatelské péči o nezralého novorozence. Hlavním cílem práce je charakterizovat koncept bazální stimulace a jeho využití v péči o nezralého novorozence. V praktické části je popsán realizovaný průzkum u sester a matek nezralých novorozenců prostřednictvím dotazníkového šetření. Bylo zjišťováno, zda střední zdravotničtí pracovníci využívají koncept bazální stimulace u nezralých novorozenců a které z prvků nejvíce zařazují do ošetřovatelské péče. U matek nezralých novorozenců bylo zjišťováno, zda byly seznámeny s konceptem bazální stimulace a který z prvků pomohl dle jejich názoru nejvíce zlepšit vývoj jejich dítěte.
dc.format 89 s.
dc.format.extent 7077697
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bazální stimulace cs
dc.subject nezralý novorozenec cs
dc.subject matka cs
dc.subject sestra cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject basl stimulation en
dc.subject immature newborn en
dc.subject mother en
dc.subject nurse en
dc.subject questionnaire in quiry en
dc.title Využití prvků konceptu bazální stimulace u nezralých novorozenců
dc.title.alternative Using of Elements of Basal Stimulation Concept at Preterm Neonates
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žárská, Kateřina
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with possibilities of using the basal stimulation on the immature newborns. The fetus development in the prenatal period is characterized, the immature newborn is classified and its key features are described in the theoretical part of the thesis. Various methods and techniques applied in nursing care for the newborns are also mentioned. The main goal of this is to characterize a concept of basal stimulation and its use in the care of immature newborns. A survey realized among nurses and mothers of immature newborns via a questionnaire inquiry is described in the practical part of the thesis. It was examined whether health care personnel utilize the concept of basal stimulation on immature newborns and which aspects are the most included in the nursing care. The mothers of immature newborns were asked whether they are familiar with the concept of basal stimulation and which of its elements helped to improve the development of their child the most according to their opinion.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38125
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
vlčková_2015_dp.pdf 6.749Mb PDF View/Open None
vlčková_2015_op.doc 49Kb Unknown View/Open None
vlčková_2015_vp.doc 46.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account