Řádová ošetřovatelská péče v českých zemích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řádová ošetřovatelská péče v českých zemích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Vlčková, Marcela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:36Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:36Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31702
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na historii církevních řádů a kongregací v českých zemích. Teoretická část nabízí přehled historie ošetřovatelství po současnost, včetně založení církevních řádů a kongregací, které se věnovaly péči o nemocné. Líčí vliv válek na zakládání špitálů. Informace doplňuje přehled osobností podílejících se nejvíce na rozvoji ošetřovatelské péče v českých zemích. V poslední řadě seznamuje s církevními řády a kongregacemi zabývajících se ošetřovatelstvím v českých zemích v současnosti. Praktická část předkládá životní příběh dvou sester, civilní a řádové. Sestry popisují nejen motivaci k volbě povolání, ale také specifika své práce. Zda je jejich profese naplnila a uspokojila nebo naopak, svého rozhodnutí někdy litovaly.
dc.format 84 s. (164 619 znaků)
dc.format.extent 2177920
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ošetřovatelství cs
dc.subject civilní sestra cs
dc.subject řádová sestra cs
dc.subject ošetřovatelské řády cs
dc.subject životní příběh cs
dc.subject nursing en
dc.subject nurse en
dc.subject nun en
dc.subject the order of nursing en
dc.subject life story en
dc.title Řádová ošetřovatelská péče v českých zemích
dc.title.alternative Order of Nursing Care in the Czech Lands
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on a history of religious orders and congregations in the Czech lands. The theoretical part gives a history overview of nursing care up to presence including founding religious orders and congregations that provided nursing care to patients. It describes impact of wars on setting up hospitals. Information is completed by an over-view of personages who mainly took part in expansion of nursing care in the Czech lands. Last, it introduces religious orders and congregations that nowadays provide nursing care in the Czech Republic. The practical part presents life stories of a nun and a nurse. Each of them explains not only the motivation to choose their occupation but also specifics of their work. They describe whether the work fulfils and satisfies them or whether they have ever regretted their decision.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38126
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
vlčková_2015_dp.pdf 2.077Mb PDF View/Open None
vlčková_2015_op.doc 46Kb Unknown View/Open None
vlčková_2015_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account