Francouzský a americký naturalismus: Srovnávací studie Émila Zoly a Jacka Londona

DSpace Repository

Language: English čeština 

Francouzský a americký naturalismus: Srovnávací studie Émila Zoly a Jacka Londona

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trušník, Roman
dc.contributor.author Peterková, Karolína
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:36Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:36Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31705
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je, identifikovat znaky a zdroje francouzského a amerického naturalismu. Vliv této filozofie sahal za hranice literatury. Další kapitoly se věnují životu a tvorbě dvou představitelů Émile Zoly a Jacka Londona. Dále jsou popsány sociální problémy, jimiž se autoři ve svých dílech zabývali. Ty pak jsou demonstrovány na úryvcích vybraných románů.
dc.format 41s. (61 913 znaků)
dc.format.extent 1447156
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Francouzský naturalismus cs
dc.subject americký naturalismus cs
dc.subject Jack London cs
dc.subject Émile Zola cs
dc.subject sociální záležitost cs
dc.subject French naturalism en
dc.subject American naturalism en
dc.subject Jack London en
dc.subject Émile Zola en
dc.subject social issue en
dc.title Francouzský a americký naturalismus: Srovnávací studie Émila Zoly a Jacka Londona
dc.title.alternative French and American Naturalism: A Comparative Study of Émile Zola and Jack London
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fonfárová, Vladimíra
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to identify the features and the sources of French and American naturalism. The influence of this philosophy moved beyond the border of literature. The next chapter discusses the life and the writing of two representatives Émile Zola and Jack London. Social issues both writers were concerned with are described and demonstrated on the extracts of chosen novels.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38134
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-06
local.subject Zola, Émile, 1840-1902 cs
local.subject London, John Griffith, 1876-1916 cs
local.subject americká literatura cs
local.subject francouzská literatura cs
local.subject naturalismus (literatura) cs
local.subject Zola, Émile, 1840-1902 en
local.subject London, John Griffith, 1876-1916 en
local.subject American literature en
local.subject French literature en
local.subject naturalism (literature) en


Files in this item

Files Size Format View Description
peterková_2015_dp.pdf 1.380Mb PDF View/Open None
peterková_2015_op.doc 47Kb Unknown View/Open None
peterková_2015_vp.doc 44Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account