Vnímání duševně nemocného člověka rodinou a veřejností

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vnímání duševně nemocného člověka rodinou a veřejností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Josef
dc.contributor.author Gajdošová, Darina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:38Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:38Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31716
dc.description.abstract Název bakalářské práce je Vnímání duševně nemocného člověka rodinou a veřejností. Cílem práce je zjistit, jak vnímá a prožívá rodina situaci, kdy jeden z jejich členů je duševně nemocný a jak situaci této rodiny vnímá veřejnost. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá historií duševního onemocnění, kvalitou života duševně nemocného, jeho potřebami, právy a vnímáním, správným přístupem k lidem s duševní poruchou, možnostmi resocializace a vybranými duševními poruchami včetně jejich popisu. V praktické části jsou zjišťovány rozdíly ve vnímání sledované situace rodinou a veřejností. Je realizován průzkum pomocí dotazníkového šetření a porovnány získaná data od studentů s daty získanými od rodin duševně nemocných. Průzkum je doplněn rozhovory se členy rodiny duševně nemocných.
dc.format 71 s. (114 539 znaků)
dc.format.extent 2167835
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject duševně nemocný cs
dc.subject duševní porucha cs
dc.subject rodina cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject vnímání cs
dc.subject mentally ill en
dc.subject mental disorder en
dc.subject family en
dc.subject public en
dc.subject perception en
dc.title Vnímání duševně nemocného člověka rodinou a veřejností
dc.title.alternative Family and Public Perceptions of Mentally Ill Person
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašná, Petra
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The title of this bachelor thesis is Family and Public Perceptions of Mentally Ill Person. The aim of the thesis is to find out how a family perceives and experiences the situation when one of its members is mentally ill and how is this situation of the family perceived by the public. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the history of mental illness, the quality of a mentally ill person's life, their needs, laws and perception, the correct attitude to people with mental disorders, possibilities of rehabilitation and selected mental disorders including their descriptions. The practical part is focused on the differences between the family and the public perception of the monitored situation. The survey is realized through questionnaire and it compares the data gathered from students with the data gathered from the families of mentally ill people. The survey is completed with interviews with family members of mentally ill people.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38148
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-21
local.subject duševně nemocní cs
local.subject sociální status cs
local.subject rodina cs
local.subject mental patients en
local.subject social status en
local.subject family en


Files in this item

Files Size Format View Description
gajdošová_2015_dp.pdf 2.067Mb PDF View/Open None
gajdošová_2015_op.doc 46Kb Unknown View/Open None
gajdošová_2015_vp.doc 46.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account