Vědomosti všeobecných sester o vybraných klinických vyšetřeních

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vědomosti všeobecných sester o vybraných klinických vyšetřeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Snopek, Petr
dc.contributor.author Kalinová, Marie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:38Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:38Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31721
dc.description.abstract Tato bakalářská práce, s názvem Vědomosti všeobecných sester o vybraných klinických vyšetřeních, pojednává o orientaci a informovanosti sester na těchto zvolených odděleních: kardiologie, angiologie, pneumologie, gastroenterologie, oftalmologie, otorinolaryngolo-gie, neurologie a urologie. Diplomová práce má charakter teoreticko-empirický, skládá se tedy ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou popisována vybraná vyšetření, která jsou ve druhé části bakalářské práce obsažena i v dotazníkovém šetření. Touto výzkumnou metodou, tedy dotazníkem, bude zjištěno, jaká je úroveň a orientace sester v přípravě, celkovém postupu a sledování pacientů po daných vyšetřeních ve výše uvedených odděleních.
dc.format 109 s. (97 200 znaků)
dc.format.extent 2930214
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sestra cs
dc.subject vědomosti cs
dc.subject oddělení cs
dc.subject kardiologie cs
dc.subject pneumologie cs
dc.subject gastroenterologie cs
dc.subject angiologie cs
dc.subject oftalmologie cs
dc.subject otorinolaryngologie cs
dc.subject neurologie cs
dc.subject urologie cs
dc.subject Nurse en
dc.subject knowledge en
dc.subject departments en
dc.subject cardiology en
dc.subject pneumology en
dc.subject gastroenterology en
dc.subject an-giology en
dc.subject ophthalmology en
dc.subject otorhinolaryngology en
dc.subject neurology en
dc.subject urology en
dc.title Vědomosti všeobecných sester o vybraných klinických vyšetřeních
dc.title.alternative Nurses' Knowledge of Selected Clinical Examinations
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pelková, Jana
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis - Knowledge of nurses about selected clinical examinations deals with orientation and information of nurses in these selected departments: cardiology, angi-ology, pneumology, gastroenterology, ophthalmology, otorhinolaryngology, neurology and urology. This thesis has a theoretical-empirical character, consists of two parts - theoretical and practical. In the theoretical part are described selected examinations, which are included in the second part of this bachelor's thesis in the questionnaire. It will be found out by this research method, what quality and orientation nurses achieve in preparation, general pro-cedure and observation of patients after some examinations in the above mentioned de-partments.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38154
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
kalinová_2015_dp.pdf 2.794Mb PDF View/Open None
kalinová_2015_op.doc 47.5Kb Unknown View/Open None
kalinová_2015_vp.pdf 210.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account