Problematika umírání a smrti z pohledu studentů zdravotnických oborů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika umírání a smrti z pohledu studentů zdravotnických oborů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica
dc.contributor.author Konderlová, Nikola
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:39Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:39Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31722
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je Problematika umírání a smrti z pohledu studentů zdravotnických oborů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje pojmy umírání, smrt, paliativní péče a eutanazie. Dále charakterizuje potřeby umírajícího pacienta a popisuje ošetřovatelskou péči o mrtvé tělo. Závěr této části práce je věnován vzdělávání studentů v oblasti paliativní péče na vybraných školách. Praktická část je zaměřena na připravenost studentů zdravotnických oborů na setkání s umírajícím pacientem. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření a zpracována do tabulek a grafů se slovními komentáři.
dc.format 89 s. (110 750 znaků)
dc.format.extent 3116204
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject eutanazie cs
dc.subject potřeby pacientů cs
dc.subject pozůstalí cs
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject palliative care en
dc.subject euthanasia en
dc.subject the needs of patients en
dc.subject survivors en
dc.title Problematika umírání a smrti z pohledu studentů zdravotnických oborů
dc.title.alternative Issue of Death and Dying from the Perspective of Students of Medical Branches
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Treterová, Silvie
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is Issue of Death and Dying from the Perspective of Students of Medical Branches. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part defines terms dying, death, palliative care and euthanasia. It also characterizes the needs of dying patients and describes the nursing care of the dead body. The conclusion of this part of work is devoted to education of students in the palliative care at selected schools. The practical part is focused on the preparedness of students of medical branches to encounter with a dying patient. Data were obtained by using a questionnaire survey and processed into tables and graphs with verbal comments.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38155
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
konderlová_2015_dp.pdf 2.971Mb PDF View/Open None
konderlová_2015_op.doc 46Kb Unknown View/Open None
konderlová_2015_vp.doc 51Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account