Identifikace potřeb umírajících pacientů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Identifikace potřeb umírajících pacientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica
dc.contributor.author Martinková, Vendula
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:39Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:39Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31725
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá především vymezením pojmů umírání, smrt a potřeby umírajících pacientů. Teoretická část se zaměřuje na paliativní péči a potřeby umírajících pacientů a jeho rodiny. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum, zaměřen na uspokojování potřeb umírajících pacientů. Pro sběr dat bylo použito dotazníkového šetření. Analýza a interpretace získaných dat poskytuje informace o názorech a postojích všeobecných sester na vybraných odděleních, při péči o umírající pacienty.
dc.format 76 s. (94 545 znaků)
dc.format.extent 2540024
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject umírání cs
dc.subject pacient cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject palliative care en
dc.subject dying en
dc.subject patient en
dc.subject needs en
dc.title Identifikace potřeb umírajících pacientů
dc.title.alternative Identification of the Needs of Dying Patients
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kala, Miroslav
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals namely with defining the notions of dying, death and the needs of dying patients. The theoretical part address mainly the palliative care and the needs of dying patients and their family. The practical part comprises a quantitative research aimed at satisfying the needs of the dying patients. For data collection we used a questionnaire survey. The analysis and interpretation of the obtained data provide information about opinions and attitudes of nurses in the selected departments when satisfying the needs of the dying patients.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38159
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
martinková_2015_dp.pdf 2.422Mb PDF View/Open None
martinková_2015_op.doc 48.5Kb Unknown View/Open None
martinková_2015_vp.doc 86.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account