Etika domácí ošetřovatelské péče - respekt k lidské důstojnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etika domácí ošetřovatelské péče - respekt k lidské důstojnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Plháková, Jiřina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:39Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:39Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31729
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou lidské důstojnosti a etiky při poskytování domácí ošetřovatelské péče. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je složena ze tří kapitol. V první kapitole jsou vymezeny pojmy etika a etika v ošetřovatelství. Jsou zde uvedeny základní etické principy, základní etické teorie a etické kodexy v ošetřovatelství, ve kterých je respektování lidské důstojnosti zakotveno. Druhá kapitola se zabývá lidskou důstojností, popisuje její typy a způsoby, jakými lze respektovat nebo poškozovat lidskou důstojnost. Třetí kapitola je zaměřena na domácí péči. Obsahuje její historii, typy a formy financování a ošetřovatelskou péči v domácí péči. V empirické části jsou prezentovány výsledky průzkumu, který je zaměřen na zkušenosti pacientů a všeobecných sester s dodržováním etických zásad v domácí péči. Metoda průzkumu je kvalitativní pomocí individuálního polostrukturovaného rozhovoru s klienty, všeobecnými sestrami a jako doplňující je uveden rozhovor s pečující osobou.
dc.format 105 s.
dc.format.extent 9139854
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etika cs
dc.subject etické kodexy cs
dc.subject etika v ošetřovatelství cs
dc.subject důstojnost cs
dc.subject domácí péče cs
dc.subject ethics en
dc.subject codes of ethics en
dc.subject ethics in nursing en
dc.subject dignity en
dc.subject home care en
dc.title Etika domácí ošetřovatelské péče - respekt k lidské důstojnosti
dc.title.alternative Ethics of Nursing Home Care - Respect for Human Dignity
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cichá, Martina
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the human dignity and ethics in providing of nursing home care. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part is composed of three parts. In the first part there are defined terms ethics and ethics in nursing. There are listed basic ethical principles, basic ethical theories and ethical codes in nursing, which are enshrined in respect for human dignity. The second part deals with hu-man dignity, describes the types and ways you can respect or violate human dignity. The third unit is focused on home care. It contains history, types and forms of financing and nursing home care. The empirical part presents the results of the survey which is focused on the experiences of patients and nurses to observance of ethical principles in home care. The method is a qualitative survey using individual semi-structured interview with the clients, nurses, and an additional interview with the caregiver.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38168
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
plháková_2015_dp.pdf 8.716Mb PDF View/Open None
plháková_2015_op.doc 48Kb Unknown View/Open None
plháková_2015_vp.doc 53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account