Biopsychosociální potřeby žen s roztroušenou skleréozou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Biopsychosociální potřeby žen s roztroušenou skleréozou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica
dc.contributor.author Stratilová, Andrea
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:40Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:40Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31731
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku roztroušené sklerózy a jejím vlivem na potřeby žen. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá patofyziologií a základními informacemi o roztroušené skleróze. V další části ošetřovatelským procesem u pacientů s roztroušenou sklerózou s ukázkou potencionálního ošetřovatelského plánu péče. V třetí části jsem se zaměřila na biopsychosociální potřeby žen a v poslední fázi na sociální problematiku nemoci. Praktická část je tvořena pomocí dotazníkové metody, která srovnává ženy tří věkových skupin, které trpí touto nemocí a jaký má vliv na jejich potřeby v oblasti těhotenství, antikoncepce, sexuální problematiky a fyzické aktivity. Dále jak nemoc ovlivňuje rodinu a partnerské vztahy a uplatnění v zaměstnání.
dc.format 86 s. (18 203 znaků).
dc.format.extent 3427982
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Roztroušená skleróza cs
dc.subject biopsychosociální potřeby cs
dc.subject potřeby žen cs
dc.subject sociální důsledky cs
dc.subject ošetřovatelský proces cs
dc.subject Multiple sclerosis en
dc.subject biopsychosocial needs en
dc.subject women´s needs en
dc.subject social consequences en
dc.subject nursing process en
dc.title Biopsychosociální potřeby žen s roztroušenou skleréozou
dc.title.alternative Biopsychosocial Needs of Women with Multiple Sclerosis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kudlová, Pavla
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the issue of multiple sclerosis and its impact on women's needs. Work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the pathophysiology and basic information about multiple sclerosis. Another part is about nursing process for patients with multiple sclerosis with a demonstration of the potential nursing care plan. In the third part, I focused on the biopsychosocial needs of women and in the final stage on the social aspects of the disease. The practical part consists using the questionnaire, which compares three women ages who suffer from this disease and its impact on their needs in pregnancy, anticonception, sexual problems, and physical activity. Furthermore, how the disease affects the family and part-ner relationships and employability.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38171
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
stratilová_2015_dp.pdf 3.269Mb PDF View/Open None
stratilová_2015_op.pdf 236.5Kb PDF View/Open None
stratilová_2015_vp.doc 90Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account