Kvalita života dětí s celiakií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života dětí s celiakií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filová, Andrea
dc.contributor.author Šálková, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:40Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:40Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31733
dc.description.abstract Cíl: Cílem práce je zjistit, jak celiakie ovlivňuje kvalitu života dětí různého věku (3 - 7 let, 8 - 11 let, 12 - 15 let, 16 - 19 let). Metodika: Průzkum byl proveden kvalitativní metodou, která pracuje s malým souborem respondentů. Metodou sběru dat, byl strukturovaný nestandardizovaný rozhovor s dětmi a rodiči (matky). Rozhovoru se zúčastnilo 6 dětí a 12 maminek. Děti byly rozděleny do 4 věkových kategorií, kdy v prvních dvou kategoriích byly provedeny rozhovory pouze s rodiči dětí a ve dvou posledních kategoriích byly rozhovory provedeny se samotnými dětmi a jejich rodičem (matkou). Byla provedena analýza volných odpovědí rodičů (matek) a dětí, které trpí celiakií. Odpovědi byly seřazeny podle položených otázek. Výsledky: Průzkumem bylo zjištěno, že celiakie neomezuje děti v běžném životě. Mohou absolvovat mimoškolní aktivity a navštěvovat školku nebo školu. Zjistilo se, že celiakie omezuje děti obecně v oblasti stravování, s tím souvisí i to, že celiakie ovlivňuje kvalitu života v oblasti psychické a sociální. Závěr: U onemocnění je důležité striktní dodržování bezlepkové diety, která je zároveň i jedinou léčbou. Při stále se zvyšujících počtů obchodů, které nabízejí více a více sortimentu produktů neobsahující lepek, je léčba celiakie zvládnutelná mnohem lépe než v minulosti. V závěru lze shrnout, že děti i rodiče (matky) hodnotili kvalitu života kladně a onemocnění berou, jako součást svého života.
dc.format 78 s. (105 581 znaků)
dc.format.extent 1197610
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject celiakie cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject děti cs
dc.subject rodina cs
dc.subject bezlepková dieta cs
dc.subject celiac disease en
dc.subject quality of life en
dc.subject children en
dc.subject family en
dc.subject gluten - free diet en
dc.title Kvalita života dětí s celiakií
dc.title.alternative Quality of Life in Children with Celiac Disease
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gajzlerová, Gabriela
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated Objective: The aim of this work is to find out how the celiac disease influences the quality of life of children of different ages (3 - 7 years, 8 - 11 years, 12 - 15 years, 16 - 19 years). Methodology: The research was done with qualitative method, with small research group. The data were collected during non-standard interviews with children and parents (mo-thers). The interviews were participated by 6 children and 12 mothers. Children were divi-ded into 4 age categories, when in first two categories only the parents were interviewed and in the last two categories were interviews made with the children alone and with their parent (mother). An analysis of free answers of parents (mothers) of children suffering celiac disease was made. The answers were sorted by posed questions. Results: The interviews showed, that celiac disease does not limit children in everyday life. They can participate in out-of-school activities and attend nursery and school. It was found, that celiac disease limits children in the catering, which is aliated to the fact, that celiac disease influences the quality of life in psychical and social area. Conclusion: In the disease strict gluten-free diet compliance is important. The diet itself is its only treatment. Due to still growing number of shops offering more and more gluten-free products is celiac disease easier to handle, than it was in past. In the conclusion, there can be summarized that children and parents (mothers) rated their quality of life positively and that they take the disease as a part of their lives.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38173
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
šálková_2015_dp.pdf 1.142Mb PDF View/Open None
šálková_2015_op.doc 50.5Kb Unknown View/Open None
šálková_2015_vp.doc 46.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account