Respektování intimity při uspokojování potřeb klientů ve vybraném domově pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Respektování intimity při uspokojování potřeb klientů ve vybraném domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Valouchová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:41Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:41Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31739
dc.description.abstract Bakalářská práce se nazývá Respektování intimity při uspokojování potřeb klientů ve vybraném domově pro seniory. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny pojmy intimita, důstojnost, potřeba, stárnutí a stáří. Práce poukazuje na důležitost etického přístupu sester k seniorům. Praktickou část tvoří kvalitativní průzkum, jehož cílem bylo zjistit dodržování soukromí a uspokojování potřeb klientů ve vybraném domově pro seniory. Průzkum byl realizován prostřednictvím rozhovorů se sestrami a klienty vybraného domova pro seniory. Výsledky šetření jsou shrnuty v diskusi a závěru práce.
dc.format 70 s. (109 421 znaků)
dc.format.extent 1931617
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject intimita cs
dc.subject důstojnost cs
dc.subject potřeby seniorů cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject etika cs
dc.subject intimacy en
dc.subject dignity en
dc.subject needs of seniors en
dc.subject aging en
dc.subject age en
dc.subject ethics en
dc.title Respektování intimity při uspokojování potřeb klientů ve vybraném domově pro seniory
dc.title.alternative Respecting the Intimacy while Meeting Clients' Needs in the Selected Nursing Home
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is called Respecting the intimacy while meeting clients' needs in the selected nursing home. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines the concepts of intimacy, dignity, need, aging and old age. The thesis points to the importance of ethical attitude of nurses to the seniors. The practical part consist of a qualitative survey, whose aim was to determine respecting the privacy and meeting the needs of clients in the selected nursing home. The survey was conducted through interview with nurses and clients in a selected nursing home. The results are summarized in the discussion and conclusion.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38181
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
valouchová_2015_dp.pdf 1.842Mb PDF View/Open None
valouchová_2015_op.doc 46.5Kb Unknown View/Open None
valouchová_2015_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account