Etika péče o umírající seniory v nemocničním zařízení z pohledu ošetřovatelského personálu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Etika péče o umírající seniory v nemocničním zařízení z pohledu ošetřovatelského personálu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cichá, Martina
dc.contributor.author Výskalová, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:41Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:41Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31742
dc.description.abstract Bakalářská práce nese název Etika péče o umírající seniory v nemocničním zařízení z pohledu ošetřovatelského personálu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuji na stárnutí, smrt, postoje ke smrti, dále pak na základní deontologické kodexy v medicíně, profesní a etické požadavky vybraných úkonů a na eutanázii a její formy. V praktické části jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření do tabulek a grafů. Cílem bakalářské práce bylo posoudit úroveň postojů ošetřovatelského personálu k umírajícím seniorům z pohledu etiky.
dc.format 61
dc.format.extent 2778375
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cs
dc.subject smrt cs
dc.subject postoje k smrti cs
dc.subject etika cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject aging en
dc.subject death en
dc.subject attitudes to death en
dc.subject ethics en
dc.subject nursing care en
dc.title Etika péče o umírající seniory v nemocničním zařízení z pohledu ošetřovatelského personálu
dc.title.alternative Ethics of Care for Elderly Patients Dying in Hospital from the Nursing Staff Perspective
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis called Ethics of Care for Elderly Patients Dying in Hospital from the Nursing Staff Perspective. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on aging, death, attitudes to death, then the basic deontological codes of medicine, professional and ethical requirements of selected operations and on euthanasia and its forms. The practical part presents results of a survey into tables and graphs. The aim of this thesis was to assess the level of nursing staff attitudes towards dying seniors from an ethical perspective.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38185
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-22


Files in this item

Files Size Format View Description
výskalová_2015_dp.pdf 2.649Mb PDF View/Open None
výskalová_2015_op.doc 48Kb Unknown View/Open None
výskalová_2015_vp.doc 47.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account