Pohybová aktivita jako potřeba dětí v mikroregionu Východní Slovácko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pohybová aktivita jako potřeba dětí v mikroregionu Východní Slovácko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Borýsková, Anna
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:44Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:44Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31762
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou jako potřebou dětí žijících v mikroregionu Východní Slovácko. V teoretické části zmiňuje pohybovou aktivitu a související terminologii. Zahrnuje také spojení se sociální pedagogikou, strukturu pohybové aktivity a její přínosy. Dále podává přehled o potřebách dětí, konkrétně o poznávací, výkonové a sociální potřebě v kontextu pohybových aktivit. V souvislosti se sociální pedagogikou uvádí charakteristiku sociálních činitelů, které mají vliv na pohybové aktivity dětí. Na základě vymezení teoretických východisek zkoumané problematiky předkládá kvantitativní výzkum realizovaný formou dotazníkového šetření. Žáci 4., 5., 8. a 9. tříd základních škol v mikroregionu Východní Slovácko jsou dotazováni na vnímanou míru potřeby pohybových aktivit. Dále diplomová práce poskytuje výsledky výzkumu a vyvozuje závěry a doporučení.
dc.format 86 s
dc.format.extent 1693349
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pohybová aktivita cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject poznávací potřeba cs
dc.subject výkonová potřeba cs
dc.subject sociální potřeba cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject kamarádi cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject mikroregion Východní Slovácko cs
dc.subject physical activity en
dc.subject social education en
dc.subject cognitive needs en
dc.subject power needs en
dc.subject social needs en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject friends en
dc.subject surroundings en
dc.subject microregion of East Slovácko en
dc.title Pohybová aktivita jako potřeba dětí v mikroregionu Východní Slovácko
dc.title.alternative Physical Activity as a Children´s Need in the Microregion of East Slovácko
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pacholík, Viktor
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with physical activity as a need of children living in the microregion of East Slovácko. In the theoretical part it´s mentioned physical activity and related terminology. It also includes a connection with social education, structure of physical activity and it´s benefits. Next it provides an overview of children´s needs, especially about cognitive, power and social needs in the context of physical activity. In connection with social pedagogy it states characteristics of social factor having an effect on children´s physical activity. Based on theoretical issues examined by quantitative research in the form of a questionnaire survey. Pupils of 4th,5th, 8th and 9th grade of primary schools in the microregion of East Slovácko are questioned about their perceived level of physical activity needs. Next diploma thesis provides the research results and draws conclusions and recommendations.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 38213
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
borýsková_2015_dp.pdf 1.614Mb PDF View/Open None
borýsková_2015_op.docx 19.07Kb Unknown View/Open None
borýsková_2015_vp.doc 51.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account