Využití zážitkové pedagogiky a herních programů ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití zážitkové pedagogiky a herních programů ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Burgr, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:44Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:44Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31764
dc.description.abstract Diplomová práce v teoretické části pojednává o problematice zážitkové pedagogiky. Zamě-řuje se na její vývoj a přístupy k ní v českém i zahraničním prostředí. Autor dává dohroma-dy nové poznatky a popisuje metody a jednotlivé aspekty zážitkové pedagogiky, které vy-užívá v praktické části. V praktické části autor popisuje zrealizovaný projekt výměny mlá-deže, který využívá aspekty zážitkové pedagogiky k zvyšování klíčových kompetencí účastníků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tento projekt je dále systematicky vy-hodnocen za účelem zjištění, zda měl edukační přínos.
dc.format 83 s. (115 973 znaků)
dc.format.extent 2627519
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zážitková pedagogika cs
dc.subject evaluace cs
dc.subject projekt cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject herní metody cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject edukace cs
dc.subject výměna mládeže cs
dc.subject Experimetnal education en
dc.subject evaluation en
dc.subject project en
dc.subject leisure time en
dc.subject game methods en
dc.subject core competen-cies en
dc.subject education en
dc.subject youth exchanges en
dc.title Využití zážitkové pedagogiky a herních programů ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže
dc.title.alternative The Use of Experiential Education and Game Programmes in the Education of Children and Youth
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with the issue of experiential education in the theoretical part. Focuses on the development and approaches to experiential education in Czech and foreign envi-ronment. The author puts together new knowledge and methods. Describes various aspects of experiential learning which utilizes in the practical part. In the practical part, the author describes a undertaken project of youth exchange. This project is focuses on improving the core competencies of participants from socially disadvantaged backgrounds. This project is also systematically evaluated in order to determine whether they had educational contribution.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 38215
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
burgr_2015_dp.pdf 2.505Mb PDF View/Open None
burgr_2015_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
burgr_2015_vp.docx 18.38Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account