Locus fo control a školní úspěšnost romských žáků základních škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Locus fo control a školní úspěšnost romských žáků základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Kloubková, Pavla
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:45Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:45Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31767
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o konceptu locus of control, který je dán do souvislosti se školní úspěšností romských žáků základních škol. Hlavním tématem teoretické části je koncept locus of control, na který je pohlíženo optikou různých autorů. Problematice školní úspěšnosti a neúspěšnosti je věnována pozornost v další části práce. Jsou uvedeny termíny jako školní výkon, zdatnost, prospěch či výkonová motivace, které mají ve školní úspěšnosti žáků významnou roli. Je popsána charakteristika úspěšného a neúspěšného žáka, rovněž příčiny a důsledky školní neúspěšnosti. V závěru teoretické části je přiblížena problematika vzdělávání romských žáků, včetně jejich přípravy na vstup do školy a problémů, které se v průběhu školní docházky u romských žáků často objevují. Praktická část zkoumá úroveň locus of control u romských žáků základních škol ve vztahu k jejich školní úspěšnosti. Dále se zaměřuje na zjištění skutečného prospěchu, vnímané školní úspěšnosti a výkonové motivace a zkoumá souvislosti s úrovní locus of control.
dc.format 95 s.
dc.format.extent 2517915
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject locus of control cs
dc.subject školní úspěšnost cs
dc.subject školní neúspěšnost cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Romové cs
dc.subject výkonová motivace cs
dc.subject romský žák cs
dc.subject vzdělávání Romů cs
dc.subject locus of control en
dc.subject educational achievement en
dc.subject educational failure en
dc.subject education en
dc.subject Roma people en
dc.subject performance-related motivation en
dc.subject Roma pupil en
dc.subject education of Roma pupils en
dc.title Locus fo control a školní úspěšnost romských žáků základních škol
dc.title.alternative The Locus of Control and School Success of Roma Elementary School Pupils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Cakirpaloglu, Panajotis
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the concept of locus of control which is put into connection with educational achievement of Roma pupils in primary schools. Main topic of the theore-tical part is the concept of locus of control which is being looked at from perspectives of different authors. The issue of educational achivements and failures is dealt with in another part of this thesis. Terms such as educational performance, ability, school results or per-formance-related motivation, which play an important role in pupils' school achievement, are introduced here. Characteristics of successful and unsuccesful pupil as well as causes and consequences of educational failures are also described. In the end of the theoretical part the issue of education of Roma pupils including their school entrance preparation and problems which often occur among Roma pupils during their school attendance is expounded. Practical part examines the level of locus of control among Roma pupils in primary schools in relation to their educational achievements. Furthermore, it focuses on finding real school results, perceived educational achievements and performance-related motivation and examines its relation to the level of locus of control.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 38220
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-16
local.subject vzdělávání Romů cs
local.subject Romanies education en
local.subject Gipsy education en


Files in this item

Files Size Format View Description
kloubková_2015_dp.pdf 2.401Mb PDF View/Open None
kloubková_2015_op.docx 21.44Kb Unknown View/Open None
kloubková_2015_vp.doc 58Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account