Autoregulace emocí u dětí a mládeže v diagnostických ústavech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Autoregulace emocí u dětí a mládeže v diagnostických ústavech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Kvaková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:45Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:45Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31768
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou autoregulace emocí u dětí a mládeže v diagnostických ústavech. Teoretická část objasňuje emoce, autoregulace a strategie regulace emocí. Diplomová práce se dále věnuje charakterizováním poruch chování a emocí z užšího i širšího pohledu. Závěr teoretické části je věnován školským zařízením pro ústavní výchovu (dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav, diagnostický ústav a středisko výchovné péče). Cílem praktické části je prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit míru autoregulace emocí pomocí využití kognitivně-emočních strategií regulace. Zjištěnou míru využití kognitivně-emočních strategií regulace porovnáváme s vnímaným vlivem sociálního okolí dětí a mládeže, které jsou umístěny v diagnostických ústavech.
dc.format 95 s. (151 689 znaků).
dc.format.extent 2591339
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Autoregulace cs
dc.subject emoce cs
dc.subject autoregulace emocí cs
dc.subject kognitivně-emoční strategie regulace cs
dc.subject vliv cs
dc.subject sociální okolí cs
dc.subject ústavní a ochranná výchova cs
dc.subject diagnostický ústav cs
dc.subject poruchy chování a emocí cs
dc.subject Self-regulation en
dc.subject emotion en
dc.subject self-regulation of emotions en
dc.subject cognitive emotion regulation strategies en
dc.subject influence en
dc.subject social environment en
dc.subject institutional and protective education en
dc.subject diagnostic institution en
dc.subject emotional and behavioral disorders en
dc.title Autoregulace emocí u dětí a mládeže v diagnostických ústavech
dc.title.alternative Self-Regulation of Emotion in Children and Youth in Diagnostic Institutes
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the issue of self-regulation of emotions among children and youth in diagnostic institutes. The theoretical part explains the emotions, self-regulation and emotion regulation strategies. This i salso dedicated to characterizing the emotional and behavioral disorders from a closer and broader perspective. The end of theoretical part id dedicated to educational facilities for institutional care (children's home, children's home with school, educational instution, diagnostic institution and center educational care). The goal of the practical part through a questionnaire survey to determine the level of self-regulation of emotion through the use of cognitive emotional regulation strategies. Deter-mined rate of utilization of cognitive emotion regulation strategies are compared with the perceived influence of the social environment of children and youth who are placed in diagnostic institutes.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 38221
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
kvaková_2015_dp.pdf 2.471Mb PDF View/Open None
kvaková_2015_op.doc 55.5Kb Unknown View/Open None
kvaková_2015_vp.doc 56Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account