Mentoring jako nástroj profesního rozvoje učitelů základních a středních škol ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mentoring jako nástroj profesního rozvoje učitelů základních a středních škol ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Lepková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:45Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:45Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31769
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá mentoringem jako nástrojem profesního rozvoje učitelů. Teoretická část nejprve vymezuje učitele a jeho role, kompetence a profesní rozvoj uskutečňující se formou dalšího vzdělávání. Poté se teoretická část zaměřuje již konkrétně na mentoring a jeho vymezení, fáze a uplatnění ve školství. Definovány jsou také základní související pojmy jako mentor a mentee. Praktická část práce se věnuje mentoringu jako nástroji profesního rozvoje učitelů základních a středních škol ve Zlínském kraji. Přínos kurzu mentoringu pro učitele je zkoumán pomocí dotazníkového šetření.
dc.format 83 s.
dc.format.extent 2062105
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mentoring cs
dc.subject metodická podpora učitelů cs
dc.subject mentor cs
dc.subject učitel cs
dc.subject profesní rozvoj učitelů cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject mentoring en
dc.subject methodological support of teachers en
dc.subject mentor en
dc.subject teacher en
dc.subject professional development of teachers en
dc.subject education en
dc.title Mentoring jako nástroj profesního rozvoje učitelů základních a středních škol ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Mentoring as a Professional Development Tool of Primary and Secondary School Teachers in the Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is concerned with mentoring as a professional development tool of teachers. The theoretical part defines a teacher and the teacher´s roles, competences and the professional development through their further education. The theoretical part then focused to mentoring and its definition, phases and application of mentoring in education. The basic related terminology like a mentor and mentee are defined too. The practical part is about mentoring as a professional development tool of primary and secondary school teachers in the Zlin region. Benefit of mentoring course for teachers is researched by a questionnaire survey.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 38222
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
lepková_2015_dp.pdf 1.966Mb PDF View/Open None
lepková_2015_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
lepková_2015_vp.doc 60Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account