Mentoring ako metodická podpora učiteľov na základných a stredných školách v Zlínskom kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mentoring ako metodická podpora učiteľov na základných a stredných školách v Zlínskom kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Malásková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:46Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:46Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31771
dc.description.abstract Diplomová práca pojednáva o mentoringu ako metodickej podpore učiteľov na základných a stredných školách v Zlínskom kraji. Vo svojej teoretickej časti sa venuje učiteľstvu ako profesíi, definuje osobnosť učiteľa a načrtáva aj otázku profesijného štandardu. Hodnotenie učiteľov a nástroje zisťovania kvality ako diskutovaná téma dnešných dní sa objavuje v závere prvej kapitoly. Nadväzujúca, druhá kapitola, popisuje podstatu mentoringu s dôrazom na zrozumiteľnosť, tak aby bola prínosná aj pre tých, ktorí nie sú do tejto problematiky zasvätení. Nezabúda ani na metodickú podporu učiteľov v školstve, ktorá je nosnou pre našu praktickú časť.Tá má za úlohu odpovedať na otázku týkajúcu sa prínosu mentoringu u vybraných učiteľov, ktorí sa nachádzajú v role mentee. Ich výpovede nám poskytnú spätnú väzbu dôležitú pre neustále zdokonalovanie ponúkanej podpory.
dc.format 72 s.
dc.format.extent 1669698
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject učiteľ cs
dc.subject žiak cs
dc.subject mentoring cs
dc.subject mentor cs
dc.subject mentee cs
dc.subject teacher en
dc.subject pupil en
dc.subject mentoring en
dc.subject mentor en
dc.subject mentee en
dc.title Mentoring ako metodická podpora učiteľov na základných a stredných školách v Zlínskom kraji
dc.title.alternative Mentoring as a Methodical Support of Teachers in Primary and Secondary Schools in the Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated The diploma thesis represents mentoring as a methodological support of teachers from elementary and secondary schools in the Zlin region. The theoretical part focuses on teaching as a profession; it defines personality of a teacher and also draws out a question of the professional standard. Evaluating teachers and measuring the quality as a discussed topic of the present days is appearing in the end of the first chapter. The following second chapter describes the basis of mentoring with an emphasis on comprehensibility in order to be beneficial for those who are not devoted to this issue. It doesn't even leave behind the question of mentoring's benefits for given teachers who feature in a role of mentees. Their statements will grant us the feedback which is important for a constant improving of the offered support.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 38224
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
malásková_2015_dp.pdf 1.592Mb PDF View/Open None
malásková_2015_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
malásková_2015_vp.doc 59.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account